Undervisning

Det tror vi på

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard Den augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter.

Serien består af en introduktionsvideo og en gennemgang af artikel 1-21. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium.