Det tror vi på

Artikel 21: Om helgendyrkelsen

10:00     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Man skal ikke tilbede helgener, men lade sig inspirere og opmuntre af dem, som er blevet forbilleder for troens liv.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også