Det tror vi på

Introduktion til serien Det tror vi på

15:40     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard forklarer, hvilken betydning Den Augsburgske Bekendelse har for kirken, hvordan den er blevet til, og hvad den indeholder.

Videoen er en introduktion til 19 korte videoer, hvor han gennemgår artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også