Det tror vi på

Artikel 2: Om arvesynden

09:19     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Alle mennesker er født uden tillid til Gud, og det betyder, at alle er dømt til fortabelse og har brug for frelse.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium.

Se også