Det tror vi på

Artikel 17: Om Jesu genkomst

11:13     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Jesus Kristus skal komme igen som frelser og som dommer. Han vil dømme både levende og døde til evig frelse eller evig fortabelse.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium.

Se også