Det tror vi på

Artikel 5: Om det kirkelige embede

10:54     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Præstens opgave er at forkynde evangeliet gennem ordet, dåben og nadveren. Og Helligånden skaber troen hos dem, der lytter.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også