Sprint Aagaard Korsholm

Sprint Aagaard Korsholm

Undervisningskonsulent i Indre Mission
82 27 12 08 / 23 96 06 58

Sprint er teolog med videreuddannelse inden for sjælesorg, trosforsvar, etik og nådegaver. Han er far til fire og bor i Børkop med sin kone Hanne. Ved siden af sin ansættelse i Indre Mission er han tilknyttet Frimenigheden Broen i Vejle som frivillig præst.

Medvirker i