Artikel 14-15: Om kirkelige ordninger og skikke

11:51     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Kirken kalder præster til at forvalte kirkens forkyndelse og sakramenter. Kirken bør bevare de gode skikke, som traditionen har indført.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også