Artikel 10: Om nadveren

10:49     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: I nadveren er Kristi legeme og blod virkelig til stede. Den er et synligt tegn på, at syndernes forladelse gælder hvert enkelt menneske, der kommer til Jesus.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også