Det tror vi på

Artikel 7-8: Om kirken og nådemidlerne

14:38     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Den kristne kirke er overalt, hvor evangeliet læres rent og sakramenterne forvaltes ret. Men kirken kan have mange forskellige former og udtryk. 

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også