Det tror vi på

Artikel 13: Om sakramenternes brug

10:17     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Dåben og nadveren er hellige handlinger, som både forkynder og formidler Guds nåde til alle, som tror på ham. Den rette brug handler om, at troen styrkes.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også