Det tror vi på

Artikel 6: Om de gode gerninger

10:09     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Den kristne er kaldet til at gøre godt, ikke for at fortjene noget hos Gud, men i tak og glæde over frelsen. Uden handling dør troen.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også