Det tror vi på

Artikel 20: Om de gode gerninger

13:55     Med Hans-Ole Bækgaard den 28. september 2023

Hans-Ole Bækgaard gennemgår kirkens lutherske bekendelse: Troen kan ikke overleve, uden at den leves ud i gode gerninger. Og de gode gerninger gøres kun med Helligåndens hjælp.

Gennem 19 korte videoer gennemgår Hans-Ole Bækgaard artikel 1-21 i Den Augsburgske Bekendelse, som er en del af Folkekirkens bekendelsesskrifter. Videoerne er suppleret med spørgsmål og velegnede til både studiegrupper og selvstudium. 

Se også