Hjallerup Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer, aftenmøder og udvalgte seminarer på Indre Missions bibelcamping i Hjallerup. Læs mere om Hjallerup Bibelcamping på hjallerupbibelcamping.dk

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer. Flere af optagelserne findes også som video på kanalen Forkyndelse.

I talen ved dette aftenmøde opmuntrer sognepræst Andreas Bøge os til ikke at sætte verdens lys under skæppen, men lade det skinne for alle i rummet!

Optagelsen er fra fredag aften på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

I den anden bibeltime tager Henriette Engberg Vinkel udgangspunkt i Daniels Bog kap. 9. Emnet er "Lysglimt fra Gud".

Optagelsen er fra fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Tale ved Karsten Christensen. Emnet er "Gennemlyste skygger." Optagelsen er fra HestlundTeltet torsdag aften på Hjallerup Bibelcamping.

Med emnet "Gennemlyste skygger" skal den amerikanske forkynder Ketric Newell udfordre os til at lade Guds sandhed skinne sit lys ind over de løgne, vi tror om os selv.

Optagelsen er fra aftenmødet torsdag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Teolog Henriette Engberg Vinkel har fået emnet "Lysriget" for bibeltimen, der tager udgangspunkt i Daniels Bog kap. 7 (og 8).

Optagelsen er fra torsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

I den tredje bibeltime udlægger Peter Søes Daniels bog kap. 4 og 5. Emnet er "Hovmod står for lysfald".

Optagelsen er fra onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Seminar ved Elisabeth Rønne Sangild, der har fået titlen "Det kvindelige seminar for mænd og kvinder." Optagelsen er fra tirsdag eftermiddag på Hjallerup bibelcamping.

Emnet for Peter Søes' anden bibeltime er "Troen i ilden". Her skal vi se nærmere på Daniels Bog kapitel 3.

Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Sognepræst Elon Jepsen har fået emnet "Sjælens morgenlys". Emnet skal skal udfordre os til at gennemskue vores egne misplacerede ambitioner overfor Gud, hvor vi forsøger at ordne forholdet mellem Gud og os selv i stedet for at lade ham gøre det.

Optagelsen er fra mandag aften på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Bibeltime ved teolog Peter Søes. Emnet er "Profetiens Lys", og vi får en introduktion til de første to kapitler i Daniels Bog.

Optagelsen er fra mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Tale ved Brian Haahr Christensen. Emnet er "Bliv lys" ud fra  1 Johs. 4,7-21. Talen er fra HestlundTeltet søndag aften på Hjallerup Bibelcamping.

Ved dette aftenmøde er temaet "Bliv Lys". Forkyndelsen ved Israelsmissionens generalsekretær Christian Rasmussen skal udfordre os til at se Guds identitet som skaberen og den kærlighed han har - ikke kun til kristne, men til alle mennesker.

Optagelsen er fra søndag aften på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Valgmenighedspræst Henrik Højlund forkynder ved gudstjenesten søndag eftermiddag. Det er 7. søndag efter trinitatis og søndagens tekst er fra Lukasevangeliet kap. 19.

Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.

Maria Kattenhøj forkynder ved opstartsmødet på Hjallerup Bibelcamping 2023. Emnet for forkyndelsen er "Lyslevende". Maria studerer teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Optagelsen er fra opstartsmødet lørdag aften på Hjallerup Bibelcamping 2023, der blev afviklet fra 22. til 29. juli på markedspladsen i Hjallerup. Temaet for ugen var Lysvæld.
 

Sidste møde på Hjallerup Bibelcamping 2022 er bibeltimen lørdag formiddag. Her taler missionær Andreas Kildahl Fibiger ud fra emnet "Hvad nu?", hvor han har fokus på Guds nærvær i den hverdag, der venter efter ferien.

Stormøde fredag aften på Hjallerup Bibelcamping 2022. Præst og bibelskolelærer Michael Nygaard taler ud fra emnet "Frihed og sandhed" på en dag, hvor temaet har været "House of truth".

Bibeltime ved teolog Hans-Ole Bækgaard. Emnet er "Er der kun én sandhed?". Optagelsen er fra fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping, hvor dagens tema var "House of truth".

Ved dette møde er der flere medvirkende. Jesper Bech Myhre og sognepræst Andreas E. Bøge indleder, hvorefter forstander og præst Robert Bladt deler refleksioner omkring tilbedelse. Musikkonsulent Bjarne Klitgaard slutter af, og alle taler de ud fra emnet Nærværende Gud? Optagelsen er fra aftenmødet torsdag på Hjallerup Bibelcamping 2022. Dagens tema var "House of praise".

Tale v. Per Ladekjær. Emne: "House of Praise - Tibedelse og Følelser." "Hjallerup Bibelcamping." Temprement. Personlighed. Omstændighed. Følelser.

Seminar v. Enok Johs. Haahr Skjølstrup. Emne: "Giver det mening at tro på Gud." "Hjallerup Bibelcamping." Skaber. Hvordan.

Bibeltime ved teolog Hans-Ole Bækgaard. Emnet er "Hvordan tilbad de i begyndelsen?". Optagelsen er fra torsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2022, hvor temaet denne dag var "House of praise". 

Bibeltime ved stud. theol. Peter Højlund. Emnet er "Er det ikke min tro, der frelser?". Optagelsen er fra onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2022, hvor temaet denne dag var "House of freedom". 

Frimenighedspræst Peter Rask taler over emnet "Lidelsernes Gud?". Optagelsen er fra tirsdag aften på Hjallerup Bibelcamping 2022, hvor dagens tema var "House of sorrow".

Bibeltime ved sognepræst Erik Holmgaard. Emnet er "Hvad kan vi lære af Job", og dagens tema er "House of sorrow". Optagelsen er fra tirsdag formiddag Hjallerup Bibelcamping 2022.

Ved stormødet mandag aften taler sognepræst Thomas Nedergaard over emnet "Bønnes forbandelse". Han tager udgangpunkt i to bibeltekster fra Matt. 7, 7-11 og Joh. 16,23, hvor Gud giver løfter til bønnen. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2022, hvor dagens tema var "House of prayer". 

Bibeltime ved sognepræst Erik Holmgaard. Emnet er "Kan man gøre det forkert?" og handler om bøn. Optagelsen er fra mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2022. Temaet for denne dag var "House of prayer".

Lærer Frederik Enevoldsen har fået emnet Evighedens Gud? Han forkynder til aftenmødet søndag på Hjallerup Bibelcamping 2022. Temaet for ugen var "House of ...". 

Tale v. Henrik Højlund. Emne: "House of choices - Evighedens Gud."

Valgmenighedspræst Daniel Lind holder prædiken ved søndagens gudstjeneste på Hjallerup Bibelcamping 2022. Bibelteksten handler om den rige mand, der opsøger Jesus for at høre, hvad han skal gøre for at få evigt liv (Matt. 19,16-26).

Ved det første møde lørdag aften på Hjallerup Bibelcamping 2022 forkynder Troels Rauff Larsen. Han har fået emnet Reunion (genforening). Temaet for hele ugen var "House of ...".

Frimodigheden eksisterer ikke ud fra noget i os selv. Det er Kristus, der giver os frimodighed. Undervisningskonsulent Daniel Præstholm underviser ud fra temaet "Frimodighed". Optagelsen er fra lørdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Ungdomskonsulent Jim Pfrogner taler ud fra emnet "Guds herlighed skinner!" med udgangspunkt i bibelteksten fra Joh. Åb. 27, 1-5. Optagelsen er fra fredag aften på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Troen som relation med Gud, hvor Gud altid - først og sidst - er initiativtageren. Gud holder os fast på, at han vil os.

Undervisningskonsulent Daniel Præstholm underviser ud fra emnet "Fastholdelse" med udgangspunkt i bibelteksten fra Hebr. 10, 19-25. Optagelsen er fra fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR. 

Bøn er vigtigt – også selv om det kan føles som om, Gud ikke svarer. Sognepræst Andreas E. Bøge taler ud fra emnet "Hvor tæt på er Gud i bønnens verden". Optagelsen er fra torsdag aften på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Gud har været nær gennem hele historien, han er nu nær gennem hans søn. Sognepræst Andreas E. Bøge holder bibeltime torsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021. Temaet for ugen var NÆR.

I dåben er vi blevet Guds børn og Guds helligånd er konkret til stede i os – ligesom han var det i det allerhelligste i templet i Jerusalem. Vi lever i en allerede/endnu ikke virkelighed. Vi er allerede frelst, men vi ser frem mod befrielsen. Indtil da lever vi i syndefaldets verden, hvor Djævlen forsøger at overbevise os om, at vores erfaring stemmer 1:1 med virkeligheden.

Teolog Henriette E. Vinkel underviser ud fra emnet “Jeg fører jer helt tilbage til det oprindelige” ved bibeltimen onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021. Temaet for ugen var NÆR.

I Bibelen hører vi, at vi ikke skal bekymre os for noget. Men denne virkelighed kan opleves virkelighedsfjern. Det skyldes, at vi lever i en verden, der på mange måder udfordre det, vi kender og oplever som trygt.

Teolog Henriette E. Vinkel taler ud fra emnet "Hvad stoler du på?". Optagelsen er fra tirsdag aften på Hjallerup Bibelcamping 2021. Emnet for ugen var NÆR.

Alle mennesker længes efter Gud. Vi er skabt til at være sammen med ham, og så længe vi ikke er hos ham, er vores hjerter uroligt. Men når vi snakker om nærvær, er det også vigtigt at skelne mellem det oplevede nærvær og det lovede nærvær. Bibelen peger igen og igen tilbage til sidstnævnte, som den primære løsning på vores længsel.

Henriette underviser ud fra emnet "Nærværet som vi længes efter" med udgangspunkt i Salme 42-43. Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Vi står i et valg - for der er mange forventninger, men vi kan ikke leve op til alle. Hvis forventninger vil du leve op til? Nanna Forum Dideriksen taler ud fra emnet "Det forventende nærvær". Optagelsen er fra mandag aften på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Bibeltime ved bibelskoleforstander Robert Bladt. Emnet er "Guds nærvær fyldte alt", og optagelsen er fra mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Bibelskoleforstander Robert Bladt taler ud fra emnet "Hvad er Guds Nærvær?". Optagelsen er fra aftenmødet søndag på Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

IMUs landsleder Niels Hankelbjerg Mortensen taler ved velkomstmødet på Hjallerup Bibelcamping 2021. Han tager udgangspunkt i bibelteksten fra Matt. 17, 1-9 (forklarelsen på bjerget) og spørger, "Hvad tror vi på?". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2021, hvor temaet for ugen var NÆR.

Tale ved cand. theol. Søren Rønn, der har fået emnet "Jesus møder Peter".

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Seminar ved generalsekretær i Israelsmissionen Arne Pedersen, der deler sin personlige beretning ud fra emnet "Gud og angst".

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesu

Bibeltime ved valgmenighedspræst Henrik Højlund fra Aarhus, der har fået emnet "Abraham og Melkisedek".  Henrik tager udgangspunkt i bibelteksten fra 1. Mosebog kap. 14, 17-24.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Tale ved sognepræst Andreas E. Bøge fra Aalborg, der har fået emnet "Jesus møder Stefanus".

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Seminar ved valgmenighedspræst Henrik Højlund fra Aarhus, der har fået emnet "Slippe blufærdigheden - vove troen".

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Bibeltime ved teolog Erik Kloster, der har fået emnet "Abraham og Isak". Erik tager udgangspunkt i bibelteksten fra 1. Mosebog kap. 22 vers 1-18.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Bibeltime ved cand. theol. Erik Kloster, der har fået emnet "Abraham og Sarah". Erik tager udgangspunkt i bibelteksten fra 1. Mosebog kap. 18 vers 1-15. Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Tale ved brødrene Robert og Jakob Svendsen. Robert er teolog og Jakob standupkomiker. De har fået emnet "Jesus møder kvinden ved brønden".

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Bibeltime ved cand. theol. Bodil Skjøtt, der har fået emnet "Sarah og Hagar". Bodil tager udgangspunkt i 1. mosebog kapitel 16. 

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Tale ved sognepræst Michael Lerche Nygaard fra Kolding, der har fået emnet "Jesus møder officeren i Kapernaum". Michael tager udgangspunkt i Matthæusevangeliet kapitel 8.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Cand. theol. Bodil Skjøtt og Henriette E. Vinkel, der er gymnasiesekretær i KFS holder dette seminar om Medvandring.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020.

Bibeltime ved teolog Bodil Skjøtt ud fra emnet "Abrams kaldelse". Bodil tager udgangspunkt i 1. mosebog kapitel 12. 

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020.

Tale ved sognepræst Uffe Kronborg fra Aalborg, der har fået emnet "Jesus møder Zakæus" ud fra Lukasevangeliet kapitel 19.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus". 

Valgmenighedspræst Daniel Lind fra Aarhus Bykirke forkynder ud fra emnet "Jesus møder Maria" med udgangspunkt i fortællingen fra Johannesevangeliet kapitel 20.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus". 

Bibeltime ved Manuel Vigilius. Emnet er "Drømmen om den nye jord" ud fra Joh. 14, 1-3 og 2. Kor. 5, 1-10. Optagelsen er fra lørdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Tale ved Manuel Vigilius. Emnet er "Drømmen om den store vækkelse". Optagelsen er fra aftenmødet fredag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Bibeltime ved Klaus Vibe. Emnet er "Drømmen om den store vækkelse". Optagelsen er fra fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Tale på engelsk ved Mike Housholder. Emnet er "Drømmen om det perfekte fællesskab" ud fra bla. Salme 133. Optagelsen er fra aftenmødet torsdag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Bibeltime ved Klaus Vibe. Emnet er "Det perfekte fællesskab" ud fra beretningen om Jakob og Esau i det gamle testamente. Optagelsen er fra torsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Jens Friis og Søren Aalbæk Rønn holder et oplæg forud for gruppesamtalerne onsdag aften på Hjallerup Bibelcamping. Deres ærinde er at opfordre os til at blive bedre til at tale med hinanden om forkyndelsen. 

Bibeltime ved Thomas Kofoed Nedergaard. Emnet er "Drømmen om det gode liv". Optagelsen er fra onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Tale på engelsk ved Mike Householder. Emnet er "Drømmen om den helhjertede tro". Optagelsen er fra aftenmødet tirsdag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Bibeltime ved Peter Kofoed Herbst. Emnet er "Drømmen om den helhjertede tro". Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Tale ved Lasse Holmgaard Iversen. Emnet er "Drømmen om den fredfyldte tro". Optagelsen er fra aftenmødet mandag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Bibeltime ved Peter Kofoed Herbst. Emnet er "Drømmen om den fredfyldte tro". Optagelsen er fra mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud". 

Tale ved Carsten Dalsgaard. Emnet er "Drømmen om den åndsfyldte hverdag" ud fra tekster i Jeramias' bog. Optagelsen er fra aftenmødet søndag på Hjallerup Bibelcamping 2019, hvor temaet for ugen var "Drømmen om livet med Gud".

Daniel Lind forkynder ved gudstjenesten på Hjallerup Bibelcamping ud fra bjergprædikenen i Matt. 5, 17-26. Ugens tema var "Drømmen om livet med Gud". 

Søren Rønn forkynder ved velkomstmødet på Hjallerup Bibelcamping 2019. Søren varmer op til en uge på bibelcamping, hvor emnet er "Drømmen om livet med Gud".

Bibeltime ved Simon Hauge Lindbjerg. Emnet er "Frimodighed" ud fra Åb. 3, 7-13 (menighedsbrevet til Filidelfia). Optagelsen er fra bibeltimen lørdag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved Søren Mejer Overby. Emnet er "En åben dør for den lunkne" ud fra Åb. 3, 14-22 (menighedsbrevet til Laodikea). Optagelsen er fra aftenmødet på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Bibeltime ved Simon Hauge Lindbjerg. Emnet er "Klarsyn" ud fra Åb. 3, 14-22 (menighedsbrevet til Laodikea). Optagelsen er fra bibeltimen fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved Michael Lerche Nygaard. Emnet er "Hold fast ved Jesus!" ud fra Åb. 2,18-29 (menighedsbrevet til Thyatira). Optagelsen er fra aftenmødet torsdag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved sognepræst Helge Morre Pedersen, Albæk. Forkyndelse ud fra Matt. 5, 20-26. Optagelsen er fra torsdag aften i telt 2 på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Seminar ved fhv. sygehuspræst Preben Kok, Vejle. Modsætninger mødes i ægteskab og venskab. Hvorfor? Et svar gives ud fra Bibelen, kunst og folkeeventyr. Man har fra gammel tid vidst, at der hvor modsætninger mødes, opstår der energi. I gamle dage fortalte man gennem kunst og folkeeventyr den opvoksende generation, at dette også var tilfældet mellem mennesker. Forhold, vi i dag ser som problemer i ægteskaber og venskaber, betragtede man dengang som naturlige udviklingspunkter, man måtte igennem for at erhverve livsvisdom. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2018. 

Foredrag ved fhv. sygehuspræst Preben Kok, Vejle. Et gammelt visdomsord siger: "Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid." I de seneste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken? Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Hans-Ole Bækgaard. Emnet er "Hvorfor gå så meget op i læren? Det handler om livet!" ud fra Åb. 2, 18-29 (menighedsbrevet til Thyatira) og Joh. 3,16-21. Optagelsen er fra bibeltimen torsdag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved brødrene Jakob og Robert Svendsen. Emnet er "Jeg ved hvor du bor...!" ud fra Åb. 2, 12-17 (menighedsbrevet til Pergamon). Optagelsen er fra aftenmødet onsdag på Hjallerup Bibelcamping 2018, og delt op i flere dele afbrudt af aftenens indsamlingsshow til fordel for Hjallerup Bibelcamping.

Bibeltime ved Hans-Ole Bækgaard. Emnet er "Sandt eller falsk - hvad er der på spil?" ud fra Åb. 2, 12-17 (menighedsbrevet til Pergamon) og 2. Kor. 10, 3-6. Optagelsen er fra onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale på engelsk ved den amerikanske pastor Russ Lackey. Emnet er "Vær på vagt" ud fra Åb. 3, 1-6 (menighedsbrevet til Sardes). Optagelsen er fra aftenmødet tirsdag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved missonær Heri Elttør. Emnet er "En ny rute, et nyt liv" ud fra beretningen om kvinden ved brønden. Optagelsen er fra tirsdag aften i telt 2 på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Bibeltime ved Sprint Aagaard. Emnet er "Beskidt undertøj" ud fra Åb. 3,1-6 (menighedsbrevet til Sardes) og Åb. 7, 9-17. Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale ved Thomas Uth. Emnet er "Farisæeren og tolderen" ud fra Luk. 18,9-14. Optagelsen er fra aftenmødet mandag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute". 

Seminar om nådegaver ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard, Børkop. Emnet er "De forunderligste nådegaver". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2018.

Seminar om nådegaver ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard, Børkop. Emnet er "Brikkerne falder på plads". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Sprint Aagaard. Emnet er "Holdninger uden kærlighed" ud fra Åb. 2, 1-7 (menighedsbrevet til Efesos) og 1. Kor. 12-14. Optagelsen er fra mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute".

Tale på engelsk ved den amerikanske pastor Russ Lackey. Teamet er "Udholdenhed" ud fra Åb. 2, 8-11 (menighedsbrevet til Smyrna). Optagelsen er fra aftenmødet søndag på Hjallerup Bibelcamping 2018. Ugens tema var "Beregner ny rute". 

Seminar ved fritidsforkynder Simon Laugesen hvor han giver voksne et indblik i den spilleverden deres børn og børnebørn lever i. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2018.

Forkyndelse ved Daniel Lind. Optagelsen er fra gudstjenesten søndag på Hjallerup Bibelcamping 2018.

Andagten ved Jón Poulsen ifbm. åbningsmødet på Hjallerup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Andreas Bøge. Emnet er "Rustet" ud fra Ef. 1, 15-23. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Som forældre skal vi vænne os til, at mobilen og tabletten er en lige så naturlig del af børns hverdag som legoklodser, fodbold og spejder. Men hvor meget skal vi blande os? Seminar ved Steen Eskildsen. Optagelsen er fra Hjallerup bibelcamping 2017.

Tale ved Villy Sørensen. Emnet er "Sandheden tro i kærligheden" ud fra Joh. 4, 7-30. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Bibeltime ved Andreas Bøge. Emnet er "Rystet" ud fra Rom. 10, 9-17. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Tale ved Knud Erik Nielsen. Emnet er "Strid den gode strid og fuldfør løbet". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Hvad er lighederne mellem islam og kristendommen, og hvor må vejene skilles? Kurt Christensen er professor dr. theol. på Menighedsfakultetet og forfatter til bogen ”Lydighed eller lovsang - om islam og kristendom”. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Tale ved Jim Pfrogner. Emnet er "Om at arbejde med frygt og bæven på frelsen" ud fra Fil. 2, 12-16, som reciteres af Klaus Højgaard Laursen. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Bibeltime ved Robert Bladt. Emnet er "Lev dit nye liv i Gud" ud fra Kol. 3, 12-17. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth". 

Robert Bladt sætter i dette seminar fokus på identitetsskabelse. Hvordan bærer man sig ad, i en tid hvor sociale medier, image og personlig branding er en naturlig del af vores hverdag? Robert Bladt stiller skarpt på problemets kerne og giver praktiske råd til, hvordan vi lever liv, der hviler i evangeliet. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Robert Bladt. Emnet er "Læg dit gamle liv bag dig" ud fra Kol. 3, 1-11. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor ugens tema var "You are the Salt of the Earth". 

Tale ved Peter Nord Hansen. Emnet er "Ren og retfærdig". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Tale ved Gemechis Buba. Emnet er "Stop aldrig med at bede" ud fra Kol. 4, 1-6. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth". 

Sognepræst Jan Holm Mortensen sætter i dette seminar fokus på opstandelsen. Jan har bidraget til en bog, med titlen "Opstand om opstandelsen", hvor han især beskæftiger sig med gnosticismens genkomst. Bliv klogere på hvorfor troen på kødets opstandelse er så vigtig! Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Jan Mortensen. Emnet er "Tjenesten ved Kristus" ud fra 2. Kor. 4, 1-12. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Tale ved Brian Madsen. Emnet er "Vi elsker, fordi Han elskede os først" ud fra 1. Joh. brev 4, 16-21. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Bibeltime ved Jan Mortensen. Emnet er "Forløsningen ved Kristus" på baggrund af Kol. 1, 12-23. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Tale ved Henri Alex Jensen. Emnet er "Gud en hellig og retfærdig dommer". Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Mindfulness handler om opmærksomt nærvær og i en vis grad handler om at lader sig tømme. Christfulness handler om at lade sig fylde af Jesus Kristus. Det er en meditationspraksis, der hjælper mennesker med at søge deres værd, ikke i præstationer, men i deres relation til Guds søn, der elsker dem. Thomas Frovin udforsker i dette seminar, hvad bibelen siger om Jesus og hans fylde i og med os. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017.

Tale ved Gemechis Buba. Emnet er "Herrens dag kommer" ud fra 2. Peters Brev 3, 8-13. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Tale ved Daniel Lind ifbm. gudstjenesten på Hjallerup Bibelcamping 2017. Søndagens tekst er fra Matt. 5, 20-26. 

Tale ved Thomas Nedergaard. Emnet er "I er jordens salt" ud fra Matt. 5, 13-15. Optagelsen er fra Hjallerup Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "You are the salt of the earth".

Forkyndelse fra aftenmødet fredag på Hjallerup Bibelcamping

Bibeltime fredag formiddag på Hjallerup Bibelcamping

Forkyndelse fra aftenmødet torsdag på Hjallerup Bibelcamping

Bibeltime torsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping

Forkyndelse fra aftenmødet onsdag på Hjallerup Bibelcamping

Bibeltime onsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping

Forkyndelse fra aftenmødet tirsdag på Hjallerup bibelcamping

Bibeltime tirsdag formiddag på Hjallerup Bibelcamping

Bibeltime mandag formiddag på Hjallerup Bibelcamping

Forkyndelse fra aftenmødet mandag på Hjallerup 2016.

Prædiken fra gudstjenesten på Hjallerup Bibelcamping søndag d. 24. juli 2016.

Forkyndelse fra aftenmødet fredag, hvor Bent Molbech taler om emnet: Fuldfør løbet.

Forkyndelse fra bibeltimen fredag formiddag, hvor Sprint taler om emnet: Åndelig fuldkornskost for voksne.

Forkyndelse fra aftenmødet torsdag, hvor Peter Kofoed Herbst taler om emnet: Min elskede.

Forkyndelse fra aftenmødet onsdag, hvor Erik Nielsen taler om emnet: Vil du tænde, må du brænde.

Forkyndelse fra bibeltimen onsdag formiddag, hvor Per Ladekær taler om emnet: Kaldet.

Forkyndelse fra bibeltimen tirsdag formiddag, hvor Leif Andersen taler om emnet: Romerne 12 i min hverdag

Forkyndelse fra aftenmødet mandag aften, hvor Leif Andersen taler om emnet: Guds ånd i min hverdag.

Forkyndelse fra bibeltimen mandag formiddag, hvor Leif Andersen taler om emnet: Evangeliet om helliggørelse.

Forkyndelse fra mødet søndag aften, hvor Zinnabu Mekonnen fra Ethiopien taler om emnet: Guds trofasthed. Talen er på engelsk.