Lystruphave Bibelcamping

Lystruphave Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer og aftenmøder på Indre Missions bibelcamping ved Lystruphave, Bryrup. Læs mere om Lystruphave Bibelcamping på lystruphave-bibelcamping.dk.

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer.

Bibeltime ved Tonny Dall Sørensen. Emne: "Genfødt til et evigt liv" ud fra 2. Pet.

Tale ved Tonny Dall Sørensen. Emne: "Genfødt til et frimodigt liv." 

Bibeltime ved Tonny Dall Sørensen. Emne: "Genfødt tilet helligt liv" ud fra 1. Pet.

Tale ved Sprint Korsholm. Emne: "Glæd med de glade, græd med de grædende" ud fra Rom. 12,9ff.

Seminar ved Sprint Aa. Korsholm. Emne: "Ægteskabet-tips til det Gudskabte gode, besværlige og livslange projekt." 

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emne: "Gud mig og alle de andre" ud fra Rom. 12,1-2 + 15,1-3.

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emne: "Gud, mig og mig" ud fra Rom. 5,1-21.

Tale ved Sprint Korsholm. Emne: "Gud som mor og far" ud fra Es. 49,15 og Johs. 3,1-8.

Gudstjeneste ved Sprint Korsholm ud fra bibelteksten i Luk. 5,1-11.

Tale ved Sprint Korsholm. Emne: "Tegn fra Gud."

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emne: "Gud og de ugudelige" ud fra Rom. 1,16-18.

Tale ved Sprint Korsholm. Emne: "Glæden i Gud 24/7" ud fra Rom. 14,17 + 15,13.

Bibeltime ved Henrik Dideriksen. Emne: "Fundamentet der fastholder" ud fra Sal. 62,9-13.

Seminar ved Palle Flyger fra Dansk Europamission. Emne: "De forfulgte kristne er en af nøglerne til at vi kan opfylde missionsbefalingen."

Tale ved Bent Kjær Andersen. Emne: "Hvor det nye liv sig rører."

Bibeltime v. Bent Kjær Andersen. Emne: "Dåbens gyldighed" ud fra Rom. 6,3-7.

Tale ved Bent Kjær Andersen. Emne: "Aldrig har vi set noget lignende" ud fra Mark. 2,1-12.

Bibeltime ved missionær Bent Kjær Andersen. Emnet er "Dåbens grundlag."

Tale ved Jens Jensen. Emne: "Markedsfører for Jesus."

Bibeltime ved Jens Jensen. Emne: "En vandring med Gud" ud fra 2. Kong. 2,1-14.

Tale ved Jens Jensen. Emne: "Den lovkyndige" ud fra Luk. 10,25-37.

Bibeltime ved Jens Jensen. Emne: "Elisas kald" ud fra 1. Kong. 19,19-21.

Tale ved Jens Jensen ud fra bibelteksten i Mark. 10,17-27. 

Seminar v. Ole Andersen. "Israel - hvad sker der netop nu?" Lystruphave Bibelcampng. 

Rusiske jøder. Ukrainske jøder. Iran.

Tale v. Ole Andersen. Emne: "Mark.4,1-20."  Lystruphave Bibelcamping. Høre. Adlyde. Om os. Hører ordet. Tage ordet til os.

Bibeltime v. Heri Elttør. Emne: "Guds barn eller...! 1 Johs. 3." "Lystruphave Bibelcamping." Guds børn. se. Kærlighed. Tilregne. Fundament. Korsmærket. Herlighed. Evigt liv.

Tale v. Heri Elttør. Emne:"Jesus leder. Luk. 24,50-53" "Lystruphave bibelcamping." Kraft. Vidner. Klippe. Aldrig alene. Engle. Naglemærkerde hænder. Korset.

Bibeltime v. Heri Elttør. Emne: "Jeg kender ham eller...! 1 Johs. 2." "Lystruphave Bibelcamping." Kærlighed. Kendetegn. I Kristus. Ånden. Forbøn. Talsmand. Forsvarer. Forsoner. Retfærdig. Frafald.

Tale v. Heri Elttør. Emne:"Kom til Jesus." "Lystruphave Bibelcamping." Tryghed. Kom. Stævne. Jesu knæ. Kalde. Tilbede. Jeg går med.

Bibeltime v. Heri Elttør. Emne: "Oplyst eller...! 1Johs.1." "Lystruphave Bibelcamping." Livets ord. Åndsåbenbaring. Nærvær. Alt i Kristus. Lys. Blod. Fri.

Tale v. Bjarne Hvidberg. Emne: "At se Gud." "2 Mos. 33,20. 1 Tim. 6,16. Matt. 5,8." "LystrupHave Bibelcamping". Aha oplevelse. Ordet. Adskildelse. Forløser. Vente. Se.

Bibeltime v. Bjarne Hvidberg, Emne: "Gud nyskaber til evigt liv." "Åb. 21,1-8." "Lystruphave Bibelcamping." Håb. Tillid. Glæde. Vente. Fornyet. Paradis.

Tale v. Bjarne Hvidberg. Emne: "Hele vejen går han med." "Lystruphave Bibelcamping." Dåb. Begravelse. Omsluttet. Fred. Jesus. Mission.

Gudstjeneste v. Allan Graugaard Nielsen. "Matt. 5,43-48." "Lystruphave Bibelcamping". Fuldkommen. Tilgiv. Bøn. Blik. Kom. Godhed.

Tale v. Bjarne Hvidberg. "Johs.3,16." Lystruphave Bibelcamping. Således. Elskede. Afsluttet handling. Tro. Fuldbragt.

Bibeltime v. Bjarne Hvidberg. "Gud skabte verden, gav liv og velsignede." "1 Mos. 1,1-2,4." "Lystruphave Bibelcamping" . Ordet. Tro. Kaos. Lys. Orden. Skabeværket.

Bibeltime v. Henrik Dideriksen. emne: "Tilpas jer ikke denne verden." Rom. 12,1-2. "Lystruphave Bibelcamping." Formaning. Omsorg. Lede. Adlyde. Tjene.

Bibeltime v. Ole Andersen. Emne: "Pinsegaven: Guds nærvær trods synd og fald. 2 Mos. 25-40." Lystruphave Bibelcamping. Nærvær. Gave. Offervilje. Åbenbaring. Barmhjertighed. Både.

Tale v. Henrik Dideriksen. Emne: "Jesus er svaret på vore spørgsmål." "Lystruphave Bibelcamping." Gud leder. Tilgivelse. Frelse. Frie. Nærvær. Stor Gud.

Tale v. Ole Andersen. "Luk. 18,9-14." Lystruphav Bibelcamping. Farisær. Tolderen. Helten. Skurken. Retfærdig. tro. frelst

Bibeltime v. Ole Andersen. "Pinsegaven! Et glimt ind i den usynlige verden." Lystruphave Bibelcamping.2 Mos. 24.

Gaver. Pagten. Give. Modtager. Blod. Nadver. Himlen. 

Tale v. Ole Andersen. Luk. 14,16-24." Lystruphave Bibelcamping. Indbudt. Evig frelse. Frafald. Jesus betalte.

Bibeltime v. Ole Andersen. Emnet er: "Pinsegaven: Hvilen og et nyt liv." 2Mos.19-20. Lystruphave Bibelcamping.

Udruster. Omsorg. Hvile. Tilbede. Frelsestanker. gaven.

Bibeltime v. Ole Andersen. Emne er: "Påskegaven: Redning v. påskelammet." 2. Mos.4-13. Lystruphave Bibelcamping. Gud hørte. Gud så. Medlidenhed. Pagten-frelse. Blod. Mindefest.

Tale v. VillySørensen. Emnet er: "Forligt med Gud." 2 Kor. 5,14-21. Lystruphave Bibelcamping. Elsket. Guds kærlighed. Guds retfærdighed. Betalt. Frelst.

Bibeltime ved Henrik Dideriksen. emne "Bibelen overrasker". Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus".

Tale ved Jens Medom Madsen. 1 Kor.15,21-22. Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Uden Jesus ingen frelse. Det brutte og håbet. Blikket mod Jesus. Lyset. Far.

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emnet "Salig den tjener Herren finder vågen." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Luk. 12,35-40. Hyrde leder. Samle skat. Fokus. Vågen. Aktiv venten.

Tale ved Egild Kildeholm. Emne "Sal. 32,1-2." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Lykkelig. Lykkelig tilstand. Synd-skyde forbi. Skjule sig hos Gud.

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emne "Den gode far og den ansvarlige søn." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Luk. 15,25-32. Festdragt. Faderens signetring. Nådefejring. Faderen ydmyger sig. 

Bibeltime ved Egild Kildeholm emne "Den gode far og den rebelske søn." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Luk.15,1-24. Ingen afvisning. Finde. Uforskammet. Faldets dybde. Fader ydmyger sig.

Tale ved Egild Kildehol. Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." 1 Mos.3,8-9. Gud kalder dig ved navn. Skyld. Gemme sig. Skyld på andre. Du er kendt. Joh. 20,11-18. Jesus kaldte hende ved navn.

Tale ved Henri Jensen. Emne "Luk. 19". Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Opsøge. Jesus aktiv. Jesus ser. Kom og se. Jesus kender os ved navn. Opsøge og frelse.

"Andagt ved Henri Jensen emne Lovsang." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Jubel. Tak. Jag barn-Gud far. Salm.103.

Bibeltime ved Henri Jensen. Emne "Anfægtelse og hjælp midt i smerten." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Hvad gør vi ved frustrationer. Udøs alt for Gud. Misundelse. Bitterhed. Giv agt på deres endeligt.

Tale ved Jón Poulsen emne "Sand omvendelse." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Frelse. Fåret. Vende Gud ryggen. Fortabte. Fravalgt. 

"Familie møde ved Lissen Jensen." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Får. Grene. Kors. Tilgivelse

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emne "Lov og evangelium." Gal.3,23-29. Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Loven-tugtemester. Kristus bar vor synd. Gal.4,4-5.

"Tale ved Jón Poulsen. Emne "Luk.6,36-38. Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus". Barmhjertighed. Alt i Kristus. Alt af nåde. Alt er mulig for Gud.

Seminar ved Jón Poulsen. emne "Hvorfor luthersk? Hvorfor ikke bare kristen?" Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." På grund af skriften alene. Ikke mig, Jesus. Fordi bibelen.

Bibeltime ved Jón Poulsen, emne: "Nåden og troen alene." Gal.1,6-9+3,1-14. Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Det gode budskab. Løskøbe. Evangeliet er om Jesus.

Tale ved Jón Poulsen. Emne "Es.53,5". Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus". Lammet. Jesus ramt-jeg fri. Jesus straffet og vi får fred. Pladsbytte.

Bibeltime ved Jón Poulsen emne "Skriften alene". Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus". Gal.1,1.10-12. Apostel-udsending med fuldmagt. Ikke menneske værk. Apostlenes lære.

Tale ved Nikolai Møller emne: "Noget om tro." Lystruphave Bibelcamping temaet "Alt i Jesus." Hebr.11,1.

Tro-anker. Livets hav. Bojer. Ankret-Jesus. Johs.3,14-18

Bibeltime ved Villy Sørensen Emne: "Hebr.13". Lystruphave Bibelcamping temaet var "Alt i Jesus". Broderkærlighed. Gæstfrihed. Fuldgyldig offer. 

Bibeltime ved Villy Sørensen Emne "Hebr.12." Lystruphave Bibelcamping Temaet var "Alt i Jesus." Hold ud. Se hen til Jesus. Udsætte sine behov. Lev med Jesus.

Tale ved Villy Sørensen Emne "Den gode hyrde" Lystruphave Bibelcamping hvor temaet var "Alt i Jesus." Johs. 10,22-30. Kan vi høre. Hvad hører vi efter. Jeg kender dem

Tale ved Henrik Dideriksen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2021, hvor temaet var ”Alt i Jesus”. Himlen perfekt. Himmellængsel. Glæd dig til himlen.

Bibeltime ved pens. missionær Henri Alex Jensen. Emnet er "Himlen – helt utroligt" ud fra Åb. 21, 1-8. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved pens. missionær Henri Alex Jensen. Emnet er "Kristenlivet som et løb" ud fra 1. Kor. 9, 24-25. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Lad andre mærke Guds kærlighed" ud fra Heb. 13, 1-19 . Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Brian Madsen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Brian Madsen. Emnet er "Jesus – vor ypperstepræst" ud fra Heb. 9, 11-28. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved forkynder Brian Madsen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Henrik Dideriksen. Emnet er "Den store kamp og Jesu syv korsord" ud fra Luk. 23, 33-53. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Simon Nielsen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Simon Nielsen. Emnet er "At gå med evangeliet" ud fra Jonas' bog. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Simon Nielsen. Emnet er "Korset og den åbne grav". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Simon Nielsen. Emnet er "På vandring med Elias og Elisa " ud fra 2. Kong. 2. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved sognepræst Michael Lerche Nygaard. Emnet er "En utrolig titel: Frelsens horn". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Seminar ved sognepræst Michael Lerche Nygaard. Emnet er "Er Bibelen komplet eller et komplot?". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved sognepræst Michael Lerche Nygaard. Emnet er "Dåb og barnedåb". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Jørgen Bloch ud fra bibelteksten i Joh. 20, 24-29 om den vantro Thomas. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Jørgen Bloch. Emnet er "Valgets have" ud fra Mark. 14, 32-42. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Jørgen Bloch. Han tager udgangspunkt i Luk. 15 og lignelserne om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Jørgen Bloch. Emnet er "Kun Jesus gør seende" ud fra Mark. 8, 14-33. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved missionær Jørgen Bloch ud fra bibelteksten om den syge ved Bethesda Dam fra Johs. 5, 1-18. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Bibeltime ved missionær Jørgen Bloch. Emnet er "Stærkere end sygdom" ud fra Mark. 5, 21-43. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var ”Helt utroligt”.

Tale ved forkynder Jesper Markussen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2019, hvor temaet var "Helt utroligt".

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. Emnet er "Underordne jer hinanden". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved forkynder Jens Jensen, Norge ud fra Åb. kap. 3, 7-13. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. Emnet er "Underordne jer under nåden" ud fra Ef. 1, 3-14. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved forkynder Jens Jensen, Norge ud fra 2. kor. 1, 19-20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved forkynder Jens Jensen, Norge. "Underordne jer under Gud". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande ud fra Luk. 23, 26-43. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "Helligåndens gerning" ud fra Joh. 16, 5-15. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande ud fra Matt. 25, 1-13. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale af præst Børge Terp, Horsens ved gudstjenesten på Lystruphave Bibelcamping 2018. Søndagens prædiketekst til 7. s. efter Trinitatis er Matt. 10,24-31. 

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "At følge efter Kristus" ud fra Matt. 16, 24-27. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Emnet er "Tilgivelse er det bedst i verden". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved fritidsforkynder Thue Thomsen, Hv. Sande. Emnet er "Guds tempel" ud fra 1. Kor. 3, 9-17. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved ved Karlo Brondbjerg, Herning. Emnet er "Vi skal tilbede Gud med både hjerte og hjerne". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Seminar ved Karlo Brondbjerg, Herning. Emnet er "Skabelse eller evolution - Passer Bibelen med moderne videnskab?". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Karlo Brøndbjerg, Herning. Emnet er "Stå fast på ordet, og afstå fra fornuftbestemte løsninger" ud fra Ezra 1-6. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved pens. missionær Villy Sørensen, Hammel. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Den sande retfærdighed, håb og glæde" ud fra Fil. 3, 1 - 4, 23. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved pens. missionær Villy Sørensen, Hammel. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Kristus for os, i os og gennem os" ud fra Fil. 1, 27 - 2, 30. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Tag Bibelen alvorlig". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Kristus i centrum" ud fra Fil. 1, 1-26. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Tale ved præst Hans-Ole Bækgaard, Aarhus. Emnet er "Tag synden alvorlig". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Børge Terp. Emnet er "Kobberslangen: Livet eller døden – Gud frelser" ud fra 4. Mos. 21, 4-9 og 5. Mos. 30, 15-20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Henrik Dideriksen. Emnet er "Har du Jesusglæde?". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Børge Terp. Emnet er "Den store forsoningsdag – Gud tilgiver" ud fra 3. Mos. 16. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Henrik Dideriksen. Emnet er "For ung til at tænke på Gud". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Guldkalven – Menneskets grundsynd: Afgudsdyrkelse" ud fra 2. Mos. 32. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Sprint Korsholm ifbm. et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Moses på Horeb – Guds hellige lov" ud fra 2. Mos. 20. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emnet er "Udgangen af Egypten – Gud leder" ud fra 2. Mos. 13-14. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Aftenseminar ved Jón Poulsen. Emnet er "Med himlen i hjertet og helvede i hovedet". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emnet er "Den første påske – Gud skaber en udvej" ud fra 2. Mos. 12. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Jens Medom Madsen ifbm. et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emnet er "Moses, Farao og de ti plager – Guds almagt og suverænitet" ud fra 2. Mos. 5-11. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Egild Kildeholm. Emnet er "Menigheden i Laodikea". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Egild Kildeholm. Emnet er "Moses og tornebusken – Når Gud kalder" ud fra 2. Mos. 3-4. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Tale ved Egild Kildeholm. Emnet er "Menigheden i Sardes". Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor ugens tema var "På vandring med Gud".

Seminar ved Vibeke Sode Hjorth. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Moses' fødsel, opvækst og flugt – Syndens konsekvenser" og tager udgangspunkt i 2. Mos. 2. Optagelsen er fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Optagelsen er fra et aftenmøde på Lystruphave Bibelcamping 2017. Temaet for ugen var "På vandring med Gud".

Bibeltime ved Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Hvor er vi i historien? – Baggrund for Moses liv". Optagelse fra Lystruphave Bibelcamping 2017, hvor temaet for ugen var "På vandring med Gud".