Paulus 3: Missionær og Menighedsplanter

29:35     Med Sprint Aagaard Korsholm den 16. november 2020

Dette er den tredje af fem videoer, der omhandler forskellige sider af personen Paulus' liv og tjeneste. Paulus er en af de vigtigste personer, når det drejer sig om beskrivelsen af kristendommen og dens teologi - hvilket bl.a. ses af, at han har skrevet store dele af Ny Testamente. Hans betydning ses også af den rolle, Gud gav ham i udbredelsen af kristendommen i de første årtier efter Jesus' død og opstandelse.

I denne video ser undervisningskonsulent Sprint Kortholm nærmere på hans principper for mission og prøver at se, om de også kan bruges i dag.

Det anbefales at downloade samtalearket, der også indeholder bibelsteder m.m., der er nævnt i videoerne.

Se også