Denne verden har en forkant og en bagkant

27:08     Med Sprint Aagaard Korsholm den 15. november 2021

Bibelen har nogle meget kontakte udsagn om denne verden: Den har både en forkant og en bagkant. Den var ikke til, før Gud skabte den. Og en dag vil Gud lade den forsvinde og i stedet skabe en ny verden. Undervisningskonsulent Sprint Korsholm ser lidt på, hvad betydning det kan få for en kristens hverdagsliv, at vi ved, at virkeligheden om denne verden er, at den både har en forkant og en bagkant. Han samler det i fire stikord: Tryghed, Taknemmelighed, Travlhed og Tålmodighed.

Se også