Håbet om Jesus genkomst

Hovedlinjer i Johannes' Åbenbaring 1

32:21     Med Sprint Aagaard Korsholm den 11. december 2014

Sprint gennemgår hovedbudskaberne i Johannes' Åbenbaring i løbet af fem lektioner, der hænger sammen. Dog kan den første lektion godt ses uden at se de fire andre. Hovedvægten ligger på at se sammenhængen og få overblikket over budskabet i dette for mange svært tilgængelige skrift. Fokus vil være på de opbyggelige og trøsterige budskaber i dette sidste skrift i Bibelen.

Se også