Alle undervisningsvideoer

Hvem leder menigheden?

20:30     Med Sprint Aagaard Korsholm den 20. februar 2024

Det Nye Testamente beskriver de første menigheder på mange måder. Det er helt tydeligt, at det er afgørende vigtigt for en menighed at have en ledelse. Men hvordan skal ledelsen være udformet? Skal det være én eller flere personer? Hvilke kvalifikationer skal man have for at være med i ledelsen? Hvordan ser vores nutidige kirkelige ledelsesstruktur ud i forhold til de første menigheder – for eksempel når det gælder ”præster”?

Denne video er en del af serien ”2T: Spørgsmål til Timotheus og Titus”. Disse korte videoer gennemgår hvert centralt emne fra de tre breve, som Paulus skrev til sine to medarbejdere. Sprint har grundigt studeret disse tre breve, som ikke tilhører de skrifter i Bibelen, vi typisk fordyber os i. Note- og samtalearket kan danne udgangspunkt for yderligere refleksion eller samtale om emnet.

Se også