Spændingsfeltet

Spændingsfeltet

Fra efteråret 2017 til sommeren 2020 har David Ingemansen inviteret gæster i studiet til en snak om samfund og kultur ud fra et kristent verdensbillede. Gå på opdagelse i arkivet og lad dig udfordre.

Er du klar til at træde ind i spændingsfeltet?

I denne podcast træder vi ind i et rum med dristige dialoger, kringlede kirkelige udfordringer og spændende samtaler om tro og samfund. Vi har kaldt det spændingsfeltet, fordi her er plads til forskellige holdninger og syn på kultur og samfund. Lyt med og lad dig udfordre!

På bagkant af hele Coronakrisen i foråret 2020 er det blevet tid til at drøfte nogle af de tiltag som landets kirker blev tvunget ud i under krisen. En af de ting, som blev fast inventar i mange kirker er livestreams af gudstjenester. Men bør man ukritisk sende livesignal af gudstjenesten hver søndag? Gudstjenestens natur, mission og fællesskab drøftes i forbindelse med dette spørgsmål i denne episode af Spændingsfeltet.

Lige siden Charles Darwin har kristne forholdt sig til og debatteret forholdet mellem Guds skabelse og evolutionsteorien. Har Gud brugt evolution til at skabe jorden og mennesker? Eller er 1. Mosebogs fortælling om Gud, der skaber ved sit ord på syv dage en beskrivelse, som står i modstrid til evolution? Alt dette, slægtstavler og død før syndefaldet diskuteres i dette livlige episode!

Lægger kristne deres hoved i våbenhuset, inden de går ind i kirken? Denne episode af Spændingsfeltet går i dybden med forholdet mellem troen, fornuften og logikken. Kan vi egentlig tro noget ulogisk? Handler Gud altid på en måde, som vi kan gribe med vores fornuft? Og er vores tro blevet løsrevet fra vores intellekt i denne tid? Det forsøger Filip Fyhn, filosofistuderende og Sprint Korsholm, undervisningskonsulent i Indre Mission at tænke tanker om i denne episode.

Denne episode er en opfølger til episode nr. 23 med titlen "Kan en kristen være soldat?". Den kan man med fordel lytte til inden eller efter denne.

Gæsterne Klaus og Andreas debatterer, hvordan en kristen skal forholde sig til krig og vold, og hvad Bibelen siger i forhold til det spørgsmål. 

Særligt Jesu ord i Bjergprædikenen bliver vendt og diskuteret samt andre relevante skriftsteder og teologiske argumenter.

Debattører: Iben Tranholm, journalist og debattør & Johanne Ettrup, ansat ved IKC (International Kristent Center) i Aarhus som en del af IM's tværkulturelle arbejde.

Indhold:
Kirkens rolle i forhold til Islam og muslimerne i Danmark debatteres jævnligt disse år. Hvordan skal kirken forholde sig til stigningen i antallet af muslimer i Danmark de kommende år. Hvad er den gode vej individplan, når den enkelte kristne møder en muslim i sin hverdag? Sådanne spørgsmål sættes i spil i denne episode af Spændingsfeltet.

Der har gennem kirkens historie flere gange været debat omkring kristendommens forhold til krig og til aktiv deltagelse i militær kamp. Kan Jesu ord om fjendekærlighed tolkes, så man stadig kan være soldat? Er det for passivt at argumentere for kristen pacifisme? Andreas Meng deltager i debatten, hvor værten David denne gang selv medvirker som modpart på vegne af den kristne pacifist Holger Terp, der desværre ikke selv kunne være tilstede i debatten.

Hvad er den bedste fremgangsmåde, når man skal drive mission i dag i Danmark (både som individ og som kirke)? Kan man godt gå ud på gaderne og forkynde kristendom? Skal man være mere tilbageholdende og holde sig til relationel mission? Disse spørgsmål udfoldes og drøftes i denne udgave af Spændingsfeltet, hvor vi har besøg af antropologistuderende Rebekka Zoll samt elektriker og voluntør ved SnakTro Kristian Feldtmose. Teologerne er smidt ud af studiet og der bliver derfor også plads til en drøftelse af, hvordan det egentlig høres på kirkebænken om søndagen, når præsten taler om mission.

(Lyden i starten blev desværre lidt forstyrret, men det forsvinder i løbet af episoden, så vi håber, at i kan lytte afsnittet til ende alligevel)

Kirkens forhold til samfundets seksualmoral fylder meget i den kirkelige debat i disse tider. Dette ser man blandt andet med den nye bogudgivelse af Jacob Munk: "En langt bedre vej - en ny retning for debatten om køn og seksualitet". Set i lyset af dette har vi i Spændingsfeltet igen inviteret til debat om kirkens syn på ægteskab og forhold mellem mennesker af samme køn. Debatten tager sit primære udgangspunkt i fortolkningen af de vigtige bibelsteder vedrørende emnet.

Hvordan er det lige med kirketugt? Hvad er det helt præcist ordet betyder - og hvordan kan det udøves i en dansk kirkelig kontekst? Det spørgsmål tages op i denne episode af Spændingsfeltet, hvor Hans-Ole Bækgaard og Lisbet Christoffersen debatterer kirketugt i sogne -og valgmenigheder.

Jordan Peterson, psykologiprofessor fra Canada, er blevet en global sensation de seneste par år. Han er kendt for sine tanker om etik, mening, religion og den aktuelle køns -og identitetsdebat. Han er vellidt blandt kristne grundet sin spændende tilgang til Bibelen og kristendommen som fænomen. Men hvordan skal man gå til ham? Hvad er godt og hvad er knap så godt? Kristoffer og Silas dykker ned i fænomenet Jordan Peterson og søger gennem frugtbar dialog at komme frem til nogle gode tanker og retningslinjer for lytteren.

Links til videre fordybelse:

https://www.dagen.no/meninger/debatt/debatt/Der-Jordan-Peterson-fortjener-kritikk-659572

https://issuu.com/til_tro/docs/tt1_19 - boganmeldelse af Petersons nye bog '12 regler for livet' af Michael Agerbo Mørch

I denne løbende serie vil Spændingsfeltet forholde sig til det brede skæringsfelt mellem kirken og samfundet i forhold til køns -og seksualitetsforståelse. I denne første episode i serien vil Jacob Munk og Marie Petersen debattere, hvordan bibeltekster om homoseksuel udlevelse skal fortolkes i dag, og hvordan kirken fremadrettet skal handle både teologisk og praktisk i forhold til denne problemstilling.

Fødes alle mennesker i synd? Hvilken konsekvens har synden i menneskers liv? Det er relevante spørgsmål at stille i kirken i dag. Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission og Johnny Hansen, præst i Citykirken i Aarhus debatterer i denne episode arvesyndslæren, og de giver bud på, hvilken effekt deres position har på synet på børn, dåb, forkyndelse og tro.

Sange og salmer fylder rigtig meget i kirkens fællesskab og til gudstjenesten. Derfor varierer det musiske udtryk også meget, og der er et bredt spektrum af holdninger til lovsang internt i kirken. I denne episode drøfter David Kristoffersen og Simon Lionel, hvordan lovsangskulturen ser ud i Danmark lige nu.

Hvad gør evangeliet og troen ved en kristens forhold til politik? Det er den mere eller mindre præcise arbejdstitel for drøftelsen i denne episode af Spændingsfeltet. Daniel Toft Jakobsen og Arne Pedersen er med i studiet, og samtalen berører flere forskellige emner inden for den politiske sfære i krydsfeltet mellem kirke, tro, samfund og politik.

Kristne er tydeligvis ikke enige om, hvorvidt jorden er “ung” eller “gammel”. Er det vigtigt? Siden der findes stærke fortalere for begge syn, så er det meningsfuldt at tage debatten op og høre, hvad der er hjertet bag positionerne. Emil Møller, phd-studerende i kemi og René Vester, matematiklærer og økonom debatterer problemstillingen ud fra hver sit ståsted.

Hvad gør dåben ved et menneske, og hvornår skal man døbe? Denne gamle debat får nye ord og sættes ind i vores kontekst i dag i denne debat mellem Daniel Præstholm, undervisningskonsulent i IMU og Leif Petterson, højskolelærer på Mariager Højskole. Samtalen leder også til en snak om, hvad tro er, og hvad forholdet er mellem modtagelse og bekendelse i troen.

Er det muligt at have en meningsfuld debat omkring rygning i kirken? Et ungt kristent fællesskab som f.eks. IMU kan opleve flere problemstillinger omkring rygning. I denne episode vender vi udfordringerne (og måske også fordelene?) ved rygning i kristne fællesskaber. Debattørerne er Nanna Dideriksen, ungdomskonsulent i IMU og Trine Østerby, studerende og ryger.

Et så centralt og vigtigt begreb i kirken, mission, er vi ofte ret så uenige om. Hvorfor dog det? I denne episode debatterer Emil Rindom og Marie Petersen, hvordan mission skal se ud i dag, og hvad målet med mission er.

Hvad mener kirken og de kristne om aktiv dødshjælp? Det drøfter sognepræst Helle Viuf og læge på et palliativt team i Aarhus Connie Vibe. Connie forklarer grundigt, hvilke rettigheder læger har i dag, og sammen med værten David vendes problemstillingen og de svære nuancer, som den indeholder. Dette er i høj grad et emne, hvor kirken står i modsætning til folkestemningen i dag. Et oplagt emne for Spændingsfeltet.

Hvorfor snakker man nogle gange om højkirkelige præster og lavkirkelige gudstjenester og modsat? Hvad betyder de begreber egentlig? Præsterne, Flemming Baatz Kristensen og Flemming Hansen, drøfter det med indspil fra værten David, og sammen forsøger de at udfordre formålet og meningen med at vælge det ene frem for det andet.

Sognemenigheder, valgmenigheder og frimenigheder. Der er snart flere kirkeformer, end vi kan overskue. Hvad er egentlig op og ned i de forskellige kirkeformer? Hvilket grundlag bygger de på? Og hvordan udtrykkes det i deres liturgi? Det drøftes i denne episode af Spændingsfeltet, hvor Peter Kofoed Herbst og Martin Eskesen gæster studiet.

I kølvandet på globaliseringen er østlig og moderne spiritualitet strømmet til Danmark de seneste år. Hvordan skal kirken møde spiritualiteten? Det debatteres, når Sprint Korsholm og Rie Skaarhøj er med i studiet til en spændende debat om forholdet mellem kristendom og spiritualiet.

Der er ofte snak omkring kvalitet i kirken i dag. Skal der mere kvalitet til for, at mennesker kommer ind i kirkerne? Det er blot et af mange relevante spørgsmål, som David taler med Simon Krüger og Niels Hankelbjerg Mortensen om. Apropos relevans, så er det et af de vigtige begreber, som diskuteres i denne episode.

En tidligere KFS-sekretær i Aarhus, Daniel Hougaard taler om mission med studenterpræsten Jens Munk. Snakken bølger frem og tilbage. Spændingsfeltet fra ordløs mission til mere aggressiv kollegiemission drøftes. Hvad skal kirken fokusere mest på? Sammen med værten David Ingemansen drøftes også kristendommens og missionens berettigelse på studiestederne i relation til aktuelle problemstillinger angående trosfriheden.

Apologetik (trosforsvar) deler vandene i det kirkelige landskab i Danmark i disse år. Skal kristne bedrive apologetik? Eller vil apologetikken ødelægge kristendommen? Kristoffer Hjorth Kruse og Michael Brorson indgår i livlig og udfordrende debat med hinanden om emnet.

Drop-in dåb, dåbskampagner og visioner for dåbspraksis i folkekirken. Alt dette tages op til debat i denne episode, hvor provsten, præsten og stud. teolen giver sig i kast med et så stort emne som dåben i folkekirken. Lyt med og hør, om folkekirken virkelig er i dåbskrise. Medvirkende er provst Thomas Reinholdt Rasmussen samt præst og HB-medlem i IM Jakob Søvndahl.

Bibelen præsenterer et radikalt anderledes syn på seksualitet og køn end samfundet i dag. De to debattører Jonas Mejlgaard og Isabella Arendt udfordrer den klassiske debat omkring kønsroller og spiller ind med et særligt fokus på Bibelens stemme omkring kønsneutralitet og “intetkøn”.

Skal kirken være økologisk? Er bæredygtighed et ansvar for kirken? Dette er et helt nyt emne i teologien og i kirken. Snakken går på buræg, forvalterskab, “zero-waste” og meget mere. Medvirkende er Miriam Larsen og Julia Sakskjær.