Hurup Bibelcamping

Hurup Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer og aftenmøder på Indre Missions bibelcamping i Hurup. Læs mere om Hurup Bibelcamping på hurupbibelcamping.dk

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer.

Tale ved Jón Poulsen. Emne: "At blive vendt om" ud fra Luk. 15,1-10.

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emne: "Synderes lovsang" ud fra Sal. 32.

Tale ved Jón Poulsen. Emne: "Men I hvem siger I at jeg er?" ud fra Matt. 16,13-16.

Bibeltime ved Jón Poulsen. Emne: "Smertens lovsang" ud fra Sal. 13., Kol. 3,16 og Jak. 5,13.

Familiemøde ved Jonna Iversen. Emne: "Rejsehåndbogen" ud fra Jak. 4,8.

Bibeltime ved Jens Jensen. Emne: "Guds frelsesplan" ud fra 1 Mos. 45,1-5.

Tale ved Jens Jensen. Emne: "Hvor kommer jeg fra - hvor går jeg hen? Bibeltekst: Luk. 18,1-8.

Seminar ved Palle Flyger. Emne: "De forfulgte kristne er en af nøglerne til at opfylde missionsbefalingen."

Bibeltime ved Jens Jensen. Emne: "Prøvelsen" ud fra 1. Mos. 39.

Tale ved Jens Jensen ud fra 2. Mos. 9,13-26.

Bibeltime ved Jens Jensen. Emne: "At blive elsket" ud fra 1 Mos. 37.

Tale ved Jens Jensen ud fra Dan. 1,1-2 og 1. Johs. 4,4.

Gudstjeneste ved Bian Christensen. Emne: "Som Jesus" ud fra Matt. 5,20-26.

Tale ved Heri Elttør. Emne: "Hvad kan en madpakke gøre? 2 Kong. 6,8-23." "Hurup bibelcamping." Lydighed. Mistillid. Lede. Fjende. Lytte. Handle.

Bibeltime ved Heri Elttør. Emne: "Guds under i håbløsheden" ud fra 2. Kong. 7. + Sal. 86,7.

Tale ved Heri Elttør. Emne: "Berørt, belært, forvandlet" ud fra Johs. 6,1ff.

Tale v. Jørgen Jørgensen. Emne: "Gud=vred." "Hurup Bibelcamping." Plettet. Skyldig. Gemme sig. Nøgenhed. Oprør. Bekende. Frimodighed.

Bibeltime v. Jørgen Jørgensen. Emne: "Vær hel hjrtet." "Åb. 3,14-22." "Hurup Bibelcamping." Kollektivt. Menighederne. Lunken. Afviser. Fordærvet. Hvide klæder. øjensalve. Elskværdige.

Tale v. Jørgen Jørgensen. Emne: "Ikke min skyld." "Hurup Bibelcamping." Djævelen. Adam. Eva. Undskyldninger. Renhed. Urenhed. Nåde. Rigdom.

Bibeltime v. Jørgen Jørgensen. Emne: "Der er puls men ingen liv." "Åb. 3,1-6." "Hurup Bibelcamping." Materialistisk. Dårlig moral. Sløvhed. Nutiden. Mismod. Ny kurs. Hvide klæder.

Bibeltime v. Kurt Hjemdal. Emne: "Herligheden venter." "Åb. 21-22." "Hurup Bibelcampng." Dom. Nyskabelse. Forløsning. Ny Jerusalem. Bryllupsdragten. Forvandling.

Tale v. Kurt Hjemdal. Emne: "1 Mos. 11,27-12,3." "Hurup Bibelcamping." Gud kan Gud begynder forfra. Gud skaber. Muligt for Gud. Svag-ingen hindring.

Seminar v. Kurt Hjemdal. Emne: "Når staten vil styre kirken." "Hurup Bibelcamping." Splittelse. Spænding. Akseptere.Flertal. Mindretal. Skriften.

Bibeltime v. Kurt Hjemdal. Emne: "Den store trængsel." "Åb. 12-13." "Hurup Bibelcamping." Genkomst. Vederstykkelighed. Trængsel. Opstandelse. Dyret. Antikrist. Krig. Sejr. Forførelse.

Tale v. Kurt Hjemdal. Emne: "Åb. baggrund i GT." "Hurup Bibelcamping." Arken. Dåb. frelse. Basuner.

Bibeltime v. Kurt Hjemdal. Emne: "Håb i mødet med livsopgøret." "Åb. 6,12-7,17." "Hurup Bibelcamping." Håb. VenterLammet. Vrede. Mærket. Dyrets mærke. Retfærdighed. Trone.

Tale v. Kurt Hjemdal. Emne: "Hvor er du." "1 Mos. 3,8ff." "Hurup Bibelcamping." Skyld. Udenfor. Ansvar. Vedkende. Afhængelighed.

Gudstjeneste v. Brian Christensen. Emne: "Matt. 16,13-26." "Hurup Bibelcamping." Hvem er Jesus. Jeremias. Elias. Johs. døber. Gud. Budskab. Korset. Begyndelsen og enden.

Tale v. Hans Jørgen Hedegaard. Emne: "Vandre med Jesus." "Luk.24,13-32." "Hurup Bibelcamping." Jesus glæde. Længsel. Lytte. Velkommen. Løskøbt. Evigt liv.

Bibeltime v. Hans Jørgen Hedegaard. Emne: "Vore øjne er rettetmod dig." "2Krøn.20,1-30." "Hurup Bibelcamping." Bange. Bedemøde. Forkyndelse. Nød. Guds barn. Guds kamp. Følg mig.

Tale v. Andrea Nygaard Kristensen. Emne: "Israelitterne i Ægypten. 2 Mos. 1-4." "Hurup Bibelcamping." Jeg er. Altid den samme. Redede. Gå.

Tale ved sognepræst Jesper Hornstrup. Optagelsen er fra fredag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved sognepræst Jesper Hornstrup. Emnet er "Samtale ved middagstid" ud fra Johs.4, 1-42. Optagelsen er fra fredag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved sognepræst Jesper Hornstrup. Optagelsen er fra torsdag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved sognepræst Jesper Hornstrup. Emnet er "Samtale ved middagstid" ud fra Johs. 3, 1-21. Optagelsen er fra torsdag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved pastor Jens Jensen, Norge. Emnet er "Elisa og Gehazi". Optagelsen er fra onsdag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved pastor Jens Jensen, Norge. Optagelsen er fra tirsdag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Seminar ved pastor Jens Jensen, Norge. Emnet er " Frelst, og hvad så? Et liv med Jesus". Optagelsen er fra tirsdag eftermiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved pastor Jens Jensen, Norge. Emnet er "Elisa og Naaman". Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved pastor Jens Jensen, Norge. Optagelsen er fra mandag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved pastor Jens Jensen, Norge. Emnet er "Elisa, Shafats søn". Optagelsen er fra mandag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved pastor Jens Jensen, Norge. Optagelsen er fra aftenmødet søndag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved sognepræst Peter Albek Noer. Optagelsen er fra gudstjenesten søndag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved missionær Jørgen Bloch. Optagelsen er fra lørdag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved missionær Jørgen Bloch. Emnet er "Stærkere end sygdom" ud fra Mark. 5, 21-43. Optagelsen er fra lørdag formiddag på Hurup Bibelcamping 2019.

Tale ved missionær Jørgen Bloch. Optagelsen er fra fredag aften på Hurup Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Nadveren - mere end brød og vin" ud fra 1. kor. 11, 23-29. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Tale ved forkynder Brian Madsen. Brian taler ud fra Luk. 19, 1-10 hvor tolderen Zakæus møder Jesus. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Dåben - fødsel og nyt liv" ud fra bibelteksten Johs. 3, 1-8. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018. 

Familieaften ved familiekonsulent Katja Steffensen. Katja fortæller historien om Noa. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved pastor Kurt Hjemdal, Norge. Emnet er "Jesus vor forbeder og tilsynsmand" ud fra bibelteksterne i 2. Mos. 28 og Åb. 1, 8-16. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Aftenmøde ved pastor Kurt Hjemdal, Norge. Emnet er "Strid troens gode strid". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Seminar ved pastor Kurt Hjemdal, Norge. Emnet er "Guds menighed under pres". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved pastor Kurt Hjemdal, Norge. Emnet er "Jesus ham som velsigner" ud fra bibelteksterne 3. Mos. 9, 22-24 og 4. Mos. 6,22-27. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018. 

Kort tale af pastor Kurt Hjemdal, Norge ifbm. lovsangsaftenen på Hurup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved pastor Kurt Hjemdal, Norge. Emnet er "Jesus vor forsoner" ud fra 3. Mos. 16 og Heb. 9, 11-14. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018. 

Tale ved pastor Kurt Hjemdal, Norge udfra 2. Kor. 5, 14-15. Optagelsen er far Hurup Bibelcamping 2018. 

Tale af pastor Carsten Riis ved gudstjenesten på Hurup Bibelcamping 2018. Søndagens tekst er Matt. 7, 22-29.

Tale ved IMs generalsekretær Jens Medom Madsen. Emnet er "I Kristus - frihed til liv". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Bibeltime ved Jens Medom Madsen. Emnet er "Genoprejsningsplanen - Kristus". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Tale ved Jens Medom Madsen. Emnet er "En skabende Gud". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2018.

Tale ved Villy Sørensen. Emnet er ”Min nåde er dig nok”. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017. 

Bibeltime ved Villy Sørensen. Emnet er ”I lys eller mørke”. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Villy Sørensen. Emnet er "En helt ny begyndelse". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Villy Sørensen. Emnet er "At være væk". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017. 

Familieaften om Moses ved Hanne Pedersen. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er ”Altid klædt på til at leve som kristen”. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Sprint Korsholm ifbm. et aftenmøde på Hurup Bibelcamping 2017.

Seminar med emnet "Forbøn for syge og nådegave til at helbrede" ved Sprint Korsholm. Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017. 

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Manden og kvinden i ægteskabet". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Sprint Korsholm. Emnet er "Korset". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Sprint Korsholm. Emnet er "Forudbestemt til frelse". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Sprint Korsholm. Emnet er "Har Gud forladt mig?". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Thue Thomsen. Optagelsen er fra et aftenmøde på Hurup Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved Thue Thomsen. Emnet er "Frihed i Kristus". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.

Tale ved Thue Thomsen. Emnet er "Vejen, sandheden og livet". Optagelsen er fra Hurup Bibelcamping 2017.