Undervisning

Livet som kristen

Vi ser på, hvad Guds vejledning er på helt konkrete områder i mit praktiske hverdagsliv som kristen.