Helligånden og de onde ånder

30:21     Med Sprint Aagaard Korsholm den 23. november 2021

Verden har en åndelig dimension, som vi ikke kan sanse med vore almindelige sanser. Men denne dimension er alligevel den mest virkelige, da den er evig. I denne dimension udkæmpes hele tiden en kamp mellem Gud og Satan. En kamp om, hvorvidt det enkelte menneske lever i troen på Jesus og dermed har evigt liv. Satan prøver at forhindre det på alle måder - blandt andet kan han bruge sine tjenende ånder: de onde ånder. Guds Ånd - Helligånden - kæmper naturligvis for at skabe og bevare troen hos flest muligt. I denne kamp inddrages vi på mange måder. Undertiden kan vi kaldes til i Helligåndens kraft direkte at konfrontere de onde ånder.

Alt dette prøver undervisningskonsulent Sprint Korsholm at dykke lidt ned i - først og fremmest gennem belysning af Bibelens udsagn, men også lidt gennem personlige erfaringer.

Se også