Å-festival 2022

Vi lever!

35:25     Med Lars Kristensen den 3. juni 2022

Forkyndelse ved Lars Kristensen. Emnet er "Vi lever!". Optagelsen er fra åbningsmødet fredag aften på Å-festival 2022.

Se også