Å-festival 2022

Jesuslivet

27:02     Med Daniel Præstholm den 6. juni 2022

Prædiken ved Daniel Præstholm. Emnet er "Jesuslivet". Optagelsen er fra gudstjenesten 2. pinsedag på Å-festival 2022.

Se også