Å-festival 2022

Åndens liv

34:19     Med Michael Bak Nygaard den 5. juni 2022

Forkyndelse ved Michael Bak Nygaard. Emnet er "Åndens liv". Optagelsen er fra aftenmødet søndag aften på Å-festival 2022.

Se også