Jesus - bønnen

27:29     Med Sprint Aagaard Korsholm den 22. november 2020

Jesus-bønnen, der er blevet brugt i 2.000 år i kirken, lyder : "Jesus Kristus, Guds Søn - forbarm dig over mig!". Denne enkle bøn rummer store dybder og kan bruges på mange måder til at berige sit bønsliv med. Sprint gennemgår denne bøn og dens brug - og giver sine egne erfaringer med bønnen. Videoen slutter med muligheden for kort at være med på at bede Jesus-bønnen.

Se også