Hverdagsdiakoni

37:41     Med Sprint Aagaard Korsholm og Margit Ahlefeldt Simonsen den 24. marts 2020

Hvordan udøver vi hverdagsdiakoni, så Guds kærlighed til vores næste kan få konkrete udtryk? Margit og Sprint snakker sammen om det. Det aktuelle eksempel er Coronakrisen, men hverdagsdiakoni gælder til alle tider.

Se også