Ef 5: "I Kristus" - Den bedste enhed

31:17     Med Sprint Aagaard Korsholm den 16. januar 2020

Igennem i alt 6 videoer gennemgår Sprint Korsholm temaer fra Efeserbrevet. Videoerne kan ses hver for sig - men kan også med fordel ses i sammenhæng. De er velegnede til selvstudium og gruppearbejde, da de er opdelt i blokke med mulighed for at pause undervejs og arbejde med nogle spørgsmål.

Se også