Snak tro med Erik og Jonathan

Snak tro med Erik og Jonathan

Livet indeholder en lang række spørgsmål, det ikke er menneskeligt muligt at have klar besked på. Nogle kan vi lade ligge i det uvisse, men andre er vi nødt til at svare på for at kunne agere i denne verden. 

I denne samtalepodcast mødes Erik og Jonathan for at tale om deres tro - den ene tror på Gud, den anden tvivler. I 12 afsnit forsøger de at dele deres tanker og blive klogere på hinanden, og hvad de selv tænker. De inviterer dig til at lytte og tænke med. Nyt afsnit hver fjortende dag.

En del mennesker kæmper for at få de religiøse argumenter ud af det offentlige rum, så vi i stedet bare kunne fokuserer på fakta og logik. Erik og Jonathan har derfor postet deres afsnit om abort inde på Ateistisk selskabs debatfacebookgruppe for at se al den fakta og logik som de eftersigende mangler. I disse to afsnit taler Erik og Jonathan om den moderne abortdebat med udgangspunkt i de omkring 400 kommentarer de fik på facebook. Part 1 beskæftiger sig primært med den aktuelle facebookdebat. Part 2 behandler diskussionen om hvornår et menneskes liv begynder, og Jonathan fremlægger et interessant nyt argument imod abort. De to abortoverleverer som bliver nævnt er henholdsvis Ana Rosa Rodriguez (født 1991) og baby Claire (født ukendt dato i Korea). Begge mangler højre arm. Samtalen kan også høres som podcast: Imedia - imedia.dk/snaktromederikogjonathan/ Spotify - open.spotify.com/show/7qc2byD0BOUsgogLjFxx32

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/lDf6JIZiKms

En del mennesker kæmper for at få de religiøse argumenter ud af det offentlige rum, så vi i stedet bare kunne fokuserer på fakta og logik. Erik og Jonathan har derfor postet deres afsnit om abort inde på Ateistisk selskabs debatfacebookgruppe for at se al den fakta og logik som de eftersigende mangler. I disse to afsnit taler Erik og Jonathan om den moderne abortdebat med udgangspunkt i de omkring 400 kommentarer de fik på facebook. Part 1 beskæftiger sig primært med den aktuelle facebookdebat. Part 2 behandler diskussionen om hvornår et menneskes liv begynder, og Jonathan fremlægger et interessant nyt argument imod abort. De to abortoverleverer som bliver nævnt er henholdsvis Ana Rosa Rodriguez (født 1991) og baby Claire (født ukendt dato i Korea). Begge mangler højre arm.

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/M6bYuzGTHD4

Erik og Jonathan nævner en del personer, som på den ene eller anden måde har formet deres ideer, og i dette afsnit tager de nogle af disse personer op. Jonathan taler om ikke at lave bortforklaringer for dårlig opførsel, og heller ikke accepterer andres bortforklaringer. (Stefan Molyneux) Erik taler om ideen om, at præcis sandhed findes i forskellige abstraktionsniveauer, der på overfladebasis virker som paradokser på grund af vores mangelfulde tankesystem. (Jordan Peterson) Jonathan taler om hans afvisning af paradokser mellem folks handlinger og udtalelser. Han afviser ideen om at man konsekvent skal at bortforklare folks onde handlinger med inkompetance. (Ayn Rand)

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/m821rBAcau8

Over en kop kaffe og en lagkage besvarer Erik og Jonathan spørgsmål og kommentarer fra lytterne. Tusind tak fordi I har taget jer tiden til være med i snakken. Nogle lyttere har ønsket at høre Jonathan uddybe hvad han tror på. Tit kommer Jonathan frem til de samme konklusioner som Erik, men hvor Erik ankommer af troens og biblens vej, ankommer Jonathan af andre veje. Måske?

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/pAte6VGftCo

Over en kop kaffe og en lagkage besvarer Erik og Jonathan spørgsmål og kommentarer fra lytterne. Tusind tak fordi I har taget jer tiden til være med i snakken. Erik og Jonathan snakker om hvorvidt meningen med livet 'kun' er reproduktion, og kommer frem til lignende svar, af vidt forskellige veje. Derefter besvarer de en henvendelse med et pro-abort argument, som en lytter mener, at de har glemt.

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/Q61x4ns_Xng

Kender du gode beviser for Guds eksistens? Erik og Jonathan har ledt efter de fem bedste beviser for Guds eksistens, og vurderer hvor overbevisende de er som argumenter. Spoiler-alert: Hverken Erik eller Jonathan synes nogle af dem er særlig overbevisende. For Erik handler kristendom om tro, Ikke viden, det handler om troen på Jesus som frelser, ikke viden om Guds eksistens.

Samtalen kan også ses på youtube: https://youtu.be/eW0hAu1f-o4

Der er mange forskellige religioner, så hvorfor lige vælge kristendommen? Hvilke kriterier skal vi vælge ud fra? Ender vi i sidste ende ikke bare med at tage den religion, der bare falder i vores smag? Erik og Jonathan taler om problemet bag den moderne idé om, at vi af egen helt fri vilje kan vælge religion.

Samtalen kan også ses på YouTube: https://youtu.be/lOckYuY7-vc

Hvorfor skal vi bruge tid på religon? Kan vi ikke bare nøjes med at forholde os til de ting, vi ved med sikkerhed? Ifølge Erik er svaret nej. Så snart vi vælger en bestemt handling, benytter vi os af vores mest grundlæggende værdier. Disse dybeste værdier er per definiton religiøse, da de kun kan være grebet i tro alene. Naturvidenskabelige facts kan fortælle os, at klimaet forandrer sig, men de kan ikke fortælle os, om vi skal prøve at bremse forandringen eller i stedet prøve at tilpasse os.

Samtalen kan også ses på YouTube: https://youtu.be/UN-rJUlicg8

Nytter de åbne samtaler noget? Jeg siger mine tanker, du siger dine, og vi går hver til sit, hver især salige i vores egen tro, eller hvad? Erik og Jonathan reflekterer over de samtaler, de har haft med hinanden og med andre, og snakker om, hvordan nogle samtaler faktisk nytter noget.

Samtalen kan også ses på YouTube: https://youtu.be/DIB_xPJj9DM

Kender du gode argumenter for abort? Erik og Jonathan har samlet de bedste argumenter for abort, argumenter så som violinist-argumentet, det nytteetiske argument og det subjektive argument. Erik tror på Gud, Jonathan tvivler, men konfronteret med de bedste argumenter for abort, kommer de begge frem til, at argumenterne imod abort vejer tungere.

Skal vi stræbe efter lighed over for loven, eller lighed i resultat? I nyere tid har identitetspolitik vundet mere indpas i vesten. ideen om at vi må sænke baren for de undertrykte, for at få et mere retfærdigt udgangspunkt. Kvindekvoter kunde udvides til et hav af forskellige slags kvoter, og udvides til at gælde studiesteder med begrænset antal optag. Men mister vi dermed ikke ligheden over for Gud? Hør med når Erik og Jonathan taler om identitetspolitik.

De kristne må ikke drikke, tage stoffer, have sex før ægteskab eller se porno. For nogle lyder dette som et ekstremt kedeligt liv. Hør Erik beskrive, hvordan det kristne liv er fyldt med mening, og hør hvordan Jonathan har fundet en del lifehacks i det kristne liv.

Hvis Gud kan alt og er god, hvorfor findes der så ondskab i verden? Således lyder en gammel indvending (teodicé problemet) mod den kristne Gud. Erik deler sine egne tanker om verdens ondskab, og Jonathan demonstrerer, at problemet teknisk set er en filosofisk non-starter.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/IHksg-Xb88k

Må man oplære sine børn i sine egne værdier, eller skal man vente, til de selv kan vælge? Må man straffe dem, når de er uartige? Erik og Jonathan er selv fædre til små børn og snakker om deres idealer og fremgangsmåder, når det gælder børneopdragelse.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/z7ftQQ7L4Z4

Hvordan ser godhed ud? Det er nemt at pege på ondskab, men hvordan ser absolut godhed ud? Erik mener, at Jesus er det højeste ideal, som han selv stræber efter at ligne, men Jonathan er ikke helt så sikker. Hvor Erik tænker, at Jesus må have ret, selv i de tilfælde han ikke forstår, er Jonathan åben for, at Jesus kunne have taget fejl.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/A_nQrQTi-Xg

Hvad er nationalisme for noget? Findes der en korrekt mængde af nationalisme, eller er al nationalisme bare godt eller skidt? Og hvad er alternativet? Erik og Jonathan snakker om deres blandede forhold til nationalisme; om taknemmelighed over Danmark og frygten for tyranni.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/_WKpylfSfyg

Kan tilgivelse og straf eksisterer samtidigt? Hvis vi ønsker et retfærdigt samfund, er der nødt til at være konsekvens for lovbrud, men hvis vi ønsker et barmhjertigt samfund, er vi nødt til at eftergive straf. Hvornår skal man gøre det ene eller det andet? Det tager Erik og Jonathan en snak om i dette afsnit.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/IysdmdpN2-c

I episode 2 snakkede Erik og Jonathan om synd overordnet, om hvad synd er. I Dette afsnit snakker Erik og Jonathan om hvad det er, der er synd. De tager udgangspunkt i de ti bud, som findes i det gamle testamente. De kommer ind på at kristne tilsyneladende bare vælger og vrager blandt det gamle testamentes regler, hvordan vi kan rette vores moralske intuition og seksualmoral, ægteskab og skilsmisse.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/Iy_T12-5Ayw

I dette afsnit behandler Erik og Jonathan nogle af de etiske implikationer, der følger med den kristne lære om verdens skabelse. Vi snakker om menneskets suverænitet, om klima, om arbejde som et livsvilkår, og om klassiske kønsroller.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/9mVPCRFgjpI

I dette afsnit snakker Erik og Jonathan om synd på to forskellige måder. Om synd som overtrædelse af konkrete bud, eller som afvigelse fra idealet. Jonathan udfolder hvordan han tror at evolution er grunden til at mennesker fristes både til ondskab, men også gode gerninger, på grund af vores forfædres forskellige effektive evolutionære strategier. Erik påpeger at denne forklaring mangler tro, der forvandler effektive evolutionære strategier til gode eller onde handlinger.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/WilcTMMDji8

I dette afsnit taler Erik og Jonathan om deres tanker omkring jordens og livets oprindelse. Erik forklarer sine grunde til at afvise evolutionsteorien som egentlig naturvidenskab, og hvorfor han har valgt ungjords kreationisme, der er lige så lidt naturvidenskabelig, som sit udgangspunkt. Jonathan går Erik på klingen, da han mener at evolutionsteori er den simpleste - og derfor smukkeste - teori, der kan forklare og forudsige alt, fra reproduktion til moral vedrørende levende organismer.

Samtalen kan også ses på YouTube - https://youtu.be/hKBbso70HOk