Skovgårde Bibelcamping

Skovgårde Bibelcamping

Taler og undervisning fra bibeltimer og aftenmøder på Indre Missions bibelcamping på Skovgårde, Djursland. Læs mere om Skovgårde Bibelcamping på skovgaardebibelcamping.dk.

Forkyndelse på farten

Optagelserne på denne side har det til fælles, at de ønsker at forkynde Guds ord, så det får betydning for dig og din tro. Du kan lytte, lige når det passer bedst for dig - både her og i din podcastplayer.

Egild tager udgangspunkt i lignelsen om den fortabte søn, der beslutter sig for at komme tilbage til sin far i håb om at gå som daglejer, så han kan betale af på sine udskejelser. Han tror, han kan købe, sig til sin fars kærlighed. Faderen har imidlertid en helt anden dagsorden. Har du accepteret at blive fundet af Jesus?

Sjette bibeltime på SBC med udgangspunkt i Joh 6,52-58, hvor Jesus forklarer de forargede jøder, hvad der ligger i, at han omtaler sig selv som livets brød. Henrik kommer ind på, hvordan vi kan finde kraft og styrke hos Jesus ind i en udfordrende hverdag.

Da Jesus omtalte sig selv på tempelpladsen i Jerusalem som den gode hyrde, tænkte folket tilbage på Ez 34. Henrik tager til dette aftenmøde særlig udgangspunkt i vers 16 i kapitlet i Ezekiels bog. 

Femte bibeltime på SBC med udgangspunkt i lignelsen om vintræet og grenene (Joh 15,1-8), Jesus fortæller den sidste aften, inden Han skal forlade disciplene op til påskedagene.

Praktisk hjælp ud fra da bl.a. Johannes bliver kaldet som discipel (Joh 1,35-46). Michael sætter ord på tre spørgsmål: 1) Hvad har vi brug for? 2) Hvordan får vi det, som vi har brug for? 3)Hvordan fastholder vi det, som vi har brug for? Sluttelig kommer han ind på, hvad der kan omtales som åndelige livsstilssygdomme.

Fjerde bibeltime på SBC med udgangspunkt i 5 Mos 30,11-14. Ud fra slutningen af Moses’ lange tale til Guds folk fortæller Robert om, hvad der er pulsslaget for os åndeligt forstået.

Tredje bibeltime på SBC, hvor Robert tager udgangspunkt i teksten fra Ap. G. 1,3-8. Taler om at genvinde sin åndelige sundhed, der skal være med til at skabe hjerteslag i dit daglige kristenliv – en ABC ikke mindst midt i en Corona-tid. 

Læs i Bibelen om Gud, der er en rigtig ”hjertestarter”. Det er absurd at finde en hjertestarter i et kapel, men Jesu frelsergerning kan virke endnu mere absurd. Lad dig bruge som en ”hjerteløber” for Jesus og husk, det er ham, der er ”hjertespecialisten”.

Anden bibeltime på SBC, der tager udgangspunkt i temaet for årets bibelcamping, der er "Hjertestarter". Bibelteksten er Ap. G. 1,3-8, hvor Jesus beviser sin egen opstandelse for disciplene, inden han sender dem Helligånden efter sin himmelfart.

Friluftsgudstjeneste, hvor prædiketeksten er Matt. 7,15-21, som handler om gode og dårlige frugter.

Første bibeltime på SBC, der tager udgangspunkt i temaet for årets bibelcamping, der er "Hjertestarter". Bibelteksten er Luk. 24,1-12 om påskemorgen, hvor de første kvinder og disciple møder den tomme grav.

Talen er med stor entusiasme under overskriften "Hjertestarter", der er hovedtemaet for årets bibelcamping. Der tages udgangspunkt i beretningen fra Dommerbogen, kap. 6,11-40, hvor Gideon kaldes af en engel til at frelse Israel fra midjanitterne.  

Tale ved præst og formand for Indre Mission Hans-Ole Bækggard. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Hvidvask for uretfærdige” ud fra Johannes Åbenbaring kap. 7. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Morten tager udgangspunkt i bibelteksten fra Mattæusevangeliet kap. 25, hvor Jesus fortæller lignelsen om de 10 brudepiger. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Du er inviteret” ud fra Lukasevangeliet kap. 14, 15-24. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved David Christensen ifbm. festaftenen på Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”. David tager os med til fodboldkamp i Parken og den legendariske kamp mellem Danmark og Sverige i 2007. 

Bibeltime ved sognepræst Morten Brosbøl Vibert. Emnet er “Invitationens røde tråd”, som er bestemt for os, siden verden blev grundlagt. Bibelteksten der bruges er fra Mattæusevangeliet kap. 25, 31-46. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er “Se, jeg gør alting nyt” og handler om Jesu genkomst og den nye jord ud fra Johannes Åbenbaring kap. 21, 1-8. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved cand. theol. Daniel Burgdorf, der har valgt emnet ”Tjeneste eller trældom”. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er “Mens vi venter” og handler om et hverdagsliv i evighedens lys ud fra 1. Peters brev 1, 3-9. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Bibeltime ved cand. theol. Daniel Burgdorf. Emnet er ”En ufortjent invitation” og handler om at være frelst af nåde ud fra bibelteksten i Efeserbrevet kap. 2, 1-10. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2020, hvor ugens tema var ”Udsigt til fest”.

Tale ved ungdomskonsulent Jim Pfrogner ifbm. åbningsmødet på Skovgårde Bibelcamping 2020. Emnet er "Udsigt til fest" ud fra Lukasevangeliet kap. 14, 15-24.

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Paulus - sendt på (en) mission". Optagelsen er fra fredag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved Lasse H. Iversen. Emnet er "Ønsket om en fredfyldt tro". Optagelsen er fra torsdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Nikodemus - fra tilskuer til discipel". Optagelsen er fra torsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved ungdomskonsulent Jim Pfrogner. Emnet er "Livshistorier med håb". Optagelsen er fra onsdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved teolog Lasse H. Iversen. Emnet er "Ruth - en fremmed i familien". Optagelsen er fra onsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Jeremias - trøst og lidelse i tjeneste for Gud". Optagelsen er fra tirsdag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved missionær Henrik Dideriksen. Emnet er "Tabt, men fundet igen". Optagelsen er fra mandag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Josef - Guds planer er ikke til at gennemskue". Optagelsen er fra mandag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Bibeltime ved teolog Vibeke Sode Hjorth. Emnet er "Sara - med tvivl og tro i Guds frelseshistorie". Optagelsen er fra søndag formiddag på Skovgårde Bibelcamping 2019, hvor ugens tema var "Livshistorier med håb".

Tale ved ungdomskonsulent Daniel Præstholm. Emnet er "Livshistorier med håb". Optagelsen er fra lørdag aften på Skovgårde Bibelcamping 2019.

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds våben, Guds vinderhold, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus". 

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds værktøj, Guds virksomhed, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde teamet "Guds væksthus".

Bibeltime ved undervisningskonsulent Sprint Aagaard. Emnet er "Guds vin, Guds Ånd, Guds vækst". Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus".

Bibeltime ved præst Per Munch ud fra emnet "Fra herlighed til herlighed" og 2. Kor. 3, 7-18. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, som havde temaet "I Guds væksthus".

Bibeltime ved præst Per Munch ud fra emnet "Fra mælk til fast føde" og 1. Kor. 3, 1-23. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, hvor ugens tema var "I Guds væksthus". 

Bibeltime ved præst Per Munch. Emnet er "Et legeme i vækst" ud fra Ef. 4, 1-16. Optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2018, hvor temaet var "I Guds væksthus".

Bibeltime ved teolog Ole Andersen. Emnet er "Sværdet i Davids liv", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved teolog Ole Andresen. Emnet er "David fra hyrde til konge", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Tale ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Vejen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved teolog Ole Andersen. Emnet er "Hanna og den skjulte Messias", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017. 

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - målet", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - vandringen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved sognepræst Henrik Laursen. Emnet er "Den nye Moses - befrielsen", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2017.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Du skal arve din far Gud", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved Brian Madsen. Emnet er "Når din far Gud siger nej", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved forkynder Brian Madsen. Emnet er "Din far Gud sørger for dig", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016. 

Bibeltime ved Jens Iver Jensen. Emnet er "Vær ikke bekymret", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016. 

Bibeltime v. Jens Iver Jensen. Emnet er "Far", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.

Bibeltime ved Jens Iver Jensen. Emnet er "Fra træl til barn", og optagelsen er fra Skovgårde Bibelcamping 2016.