IM-lederen

Vi har brug for flere mandefællesskaber

01:19     Med Peter Nord Hansen den 22. februar 2024

Kan det passe, at det er nemmere at lave arrangementer for kvinder end mænd? Det oplever Indre Missions Seniorteam. Peter Nord Hansen vil gerne opmuntre til, at der laves flere arrangementer for mænd, hvor der både er plads til aktiviteter og den dybe snak.

Se også