IM-lederen

På Folkemødet tager vi medansvar

01:20     Med Hans-Ole Bækgaard den 30. maj 2024

"Det, der præger samfundet, kommer på en eller anden måde også til at præge os." Sådan siger  Hans-Ole Bækgaard i denne udgave af IM-lederen. Indre Missions hovedopgave er at forkynde om Jesus, men vi skal også engageres os i det samfund, vi er en del af.

Se også