Vi har brug for anerkendelse

01:28     Med Jens Medom Madsen den 16. november 2022

Jens Medom Madsen drømmer om, at anerkendelse må være grundtonen, når vi giver kritik, feedback, ris og ros i Indre Mission. Ifbm. et besøg på Færørene oplevede han noget, der gjorde indtryk, og som vi kan lære af i Danmark.

Se også