IM-lederen

Vennemæthed er en hindring for mission

01:21     Med Peter Nord Hansen den 29. juni 2023

Mange mennesker kommer til tro på Jesus gennem venskab med en troende. Men er du vennemæt? "Hvis flere skal lære Jesus at kende, må vi gøre plads til flere venner." Sådan siger vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, der selv kender udfordringen. Hør ham uddybe her. 

Se også