IM-lederen

Frimenigheder står i tæt relation til folkekirken

01:28     Med Jens Medom Madsen den 27. juni 2024

Indre Mission vil arbejde for at genetablere den tætte relation mellem de evangelisk-lutherske frimenigheder og folkekirken. Vi ønsker, at frimenighederne igen bliver anerkendt for deres unikke status og med rettigheder, som blev udfordret af Trossamfundsloven i 2017. Frimenighederne deler folkekirkens trosgrundlag, og derfor er det vigtigt for os at arbejde for en lovgivning, der reflekterer den nære forbindelse, siger Jens Medom Madsen.

Se også