IM-lederen

Missionen er mission

01:24     Med Daniel Præstholm den 9. februar 2023

Uden mission kan Indre Mission lige så godt lukke og slukke, siger IMU's landsleder Daniel Præstholm. For ham er mission og evangelisation dog ikke det samme - mission er lige så meget noget vi er, som noget vi gør. Hør ham uddybe her.

Se også