IM-lederen

Hvordan har du det?

01:29     Med Jens Medom Madsen den 4. maj 2023

Skal vi undlade at spørge "Hvordan har du det?", hvis vi ikke har tid til at gå i dybden med svaret? Flere forskningsprojekter peger på en høj mistrivsel blandt unge – men ikke kun unge. Jens Medom Madsen mener, at det kristne fællesskab og evangelie har en styrke, som vi ikke må undervurdere.

Se også