Sarah og Hagar

31:32     Med Bodil Skjøtt den 28. juli 2020

Bibeltime ved cand. theol. Bodil Skjøtt, der har fået emnet "Sarah og Hagar". Bodil tager udgangspunkt i 1. mosebog kapitel 16. 

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus".

Se også