Medvandring

54:16     Med Henriette Engberg Vinkel og Bodil Skjøtt den 27. juli 2020

Cand. theol. Bodil Skjøtt og Henriette Engberg Jensen, der er gymnasiesekretær i KFS holder dette seminar om Medvandring.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020.

Se også