Jesus møder Maria

19:49     Med Daniel Lind den 25. juli 2020

Valgmenighedspræst Daniel Lind fra Aarhus Bykirke forkynder ud fra emnet "Jesus møder Maria" med udgangspunkt i fortællingen fra Johannesevangeliet kapitel 20.

Optagelsen er fra Ceres Arena i Aarhus og produceret af Hjallerup Bibelcamping som et alternativt tilbud under coronaperioden i sommeren 2020. Temaet for ugen var "Bare Jesus". 

Se også