Lovsangsfest i Holstebro

Hvem er Jesus?

44:03     Med Jim Pfrogner den 27. april 2019

Tale ved Jim Pfrogner. Emnet er "Hvem er Jesus?". Optagelsen er fra Lovsangsfest i Holstebro.

Se også