uTROligt

uTROligt

Hvordan giver vi troen videre til næste generation? uTROligt er en samtalepodcast hvor værter og gæster vender forskellige vinkler på trosoplæring i hjem og menighed. Sidste afsnit udkom i januar 2023.

Hvordan giver vi troen videre?

Det er afgørende for kirkens fremtid, at næste generation får mulighed for at lære Jesus at kende og bliver klogere på, hvad det vil sige at tro. Men hvem har ansvaret for, at vores børn og unge bliver oplært i den kristne tro? Vi ønsker med denne podcast at inspirere til trosoplæring i hjem og menighed.

Hvilke Gudsbilleder formidler vi? Hvilket billede har børn af Gud? Hvilket billede af Gud giver vi som forældre videre gennem ord og handling?

Steen sætter, gennem samtale med Dan Månsson, fokus på Gudsbilleder gennem trosformidling.

Medier og teknologi - med- eller modspiller? Hvordan kan vi bruge medier og teknologi i trosoplæringen? Hvordan kan vi bevare nærhed og fællesskab i en teknologisk verden? Mikael Arendt Laursen kommer med input til en brugbar brug af medier og teknologi uden at blive forskrækket.

 

 

Hvad gør jeg når mit barn ikke trives i de kristne fællesskaber? Hvilket opgave har fællesskabet? Hvilken opgave har forældrene i  processen med etablere en samtale med de unge om udfordringen.

I en samtale med Kristens pædagogisk Instituts leder Hanne Terp Legart snakker Brian Kallestrup Nielsen og Hanne om hvordan trosformidling kan se ud, når børn bliver unge og mere selvstændige. Både konkrete råd og generelle ting i opvæksten at være opmærksom på, så man som forældre har hjulpet sig selv til trosformidling overfor teenagere.

Ny mand ved mikrofonen. Daniel Præstholm er landsleder i IMU og ny mand på podcastholdet. Vi hører Daniels troshistorie og hans erfaringer med at formidle tro i hjemmet.

Brian Kallestrup Nielsen har en snak med to teenagere om hvordan de har oplevet trosformidlingen i deres opvækst.

Under overskriften “Hvordan får vi hverdagen ind i troen - og troen ind i hverdagen” kommer Steen, Niels og Brian med konkrete ideer til hvordan, man helt praktisk kan gøre, og hvad, man skal være opmærksom på.

Steen Møller Laursen har en snak med Sten Palmqvist om fædres og mødres forskellige roller og betydning ind i formidling af troen i familien

I lyset af corona og krigen i Ukraine kan tro blive udfordret af tvivl. Påskens budskab er fantastisk, men tvivl om det faktisk er sket kan opstå. Hvordan rummer man både tro og tvivl i familien?

I dette afsnit bliver ny medvirkende i podcasten præsenteret. Landsleder for familiearbejdet Brian Kallestrup Nielsen. Præsentation af Brian og hans troshistorie. Snak om familiens styrker og udfordringer i forbindelse med rammer for troen.

Gitte er på besøg hos Thomas Bøndergaard Jeppesen og de snakker om hvordan, vi kan skabe rammerne for en god og positiv snak om tro hjemme i familien

I dette afsnit er Steen, Niels og Gitte igen samlet rundt om bordet. De taler om hvordan menighed, faddere og forkyndere kan være gode støtter for forældrene, når det drejer sig om trosoplæring.

I dette afsnit samtaler Kurt Nielsen og Niels Mortensen, om hvad det vil sige at vi som enkeltpersoner i et fællesskab arbejder for at give troen videre. Kurt har som missionær i Tanzania mange oplevelser med sig om at dele troen i en helt almindelig hverdag med mennesker.

I dette afsnit taler Gitte, Steen og Niels om man må opdrage, eller påvirke sine børn. Er alt opdragelse ikke en form for påvirkning, og er det ikke også i orden ? Hvor sætter vi grænserne når vi opdrager? Hvordan arbejder vi som familier med gode værdier, hvor børn og voksne oplever frihed, og samtidig retning. Hør mere i dette afsnit.

I dette afsnit taler Niels H. Mortensen med Louise Grotum Thygesen om det at være nybagt familie. Hvad betyder det for tanken om trosoplæringen.
De taler også om prioriteringen om også at være klub-leder efter man har fået børn.

I dette afsnit taler Steen, Niels og Gitte om, hvad trosoplæring grundlæggende er. Er det en teologisk disciplin eller hvad mener vi egentlig, når vi siger trosoplæring. Hvad skal vi kunne som forældre, for at give troen videre til næste generation?

I dette afsnit er Gitte Rasmussen taget på besøg hos sognepræst Jakob Olesen fra Ryslinge for at snakke om brug af velsignelsen i familieandagten. Hvor kommer velsignelsen fra og hvad betyder den?Kan vi bruge den i vores familieandagt og hvordan? Eller hører den først og fremmest til i kirken under gudstjenesten.

I dette afsnit er Gitte Rasmussen på besøg hos familien Olesen i Ringkøbing. Her snakker hun med Marianne og Jakob og deres 10-årige søn Samuel om hvordan de bruger bønnen i andagten og i hverdagen. Hvordan lærer man at bede, hvad stiller vi op når Gud giver et andet svar end de vi havde ønsket og hvad gør vi, hvis vi oplever det svært at bede?

Hvor lærer vi Gud at kende? Hvad er andagt og findes der en rigtig måde at holde andagt på?
Det er i Bibelen og i bønnen vi lærer Gud at kende, men det kan tilgås på mange måder.
Det er noget af det Steen, Niels og Gitte kommer ind omkring i denne samtale.

Hvordan giver vi troen videre. I dette afsnit taler Steen, Niels og Gitte om andagt. Hvad er en andagt og hvordan har vi håndteret det som forældre. Hvorfor er det overhovedet vigtigt for os, at holde andagt som familie?

I det første afsnit af uTROligt præsenteres podcastens tre værter: Gitte Rasmussen, Niels Hankelbjerg Mortensen og Steen Møller Laursen. Hvem er vi, og hvad er vores troshistorie? Vi deler også tanker om, hvorfor vi mener, det er vigtigt at sætte fokus på trosoplæring i hjem og menigheder.