Alle undervisningsvideoer

Plads til mig selv i mit eget liv

34:10     Med Karla Lind brixen og Margit Ahlefeldt Simonsen den 2. februar 2023

Lærer på Børkop højskole, Karla Lind Brixen, taler personligt og engageret med Margit Simonsen om et emne, hun brænder for at få frem i lyset i vore sammenhænge: At vi som kristne har to kald fra Gud.

Det ene er kaldet til nærværets tjeneste, hvor vi har omsorg for vores næste og peger på Gud. Det andet kald er kaldet til fraværets tjeneste, hvor vi har tid sammen med Gud for at øve selvomsorg, så vi kan restituere. I det kald ligger også, at vi må finde ud af, hvad der lader os op fysisk, psykisk og åndeligt.

Se også