Jesus Messias og fremtiden

31:14     Med Kasper Bergholt den 24. august 2022

Kasper Bergholt har arbejdet meget med Bibelens mange udsagn om, at Jesus er Messias – den frelser, Gud igennem GT lovede, skulle komme. Igennem fire videoer, hvoraf dette er den fjerde, underviser han i, hvad dette betyder. Video 1 ser på de forskellige forestillinger om ”Messias” på Jesu tid og især på, hvad NT siger om dem. Video 2 ser på Messias-begrebet som en samlet nøgle til at læse hele Bibelen og forstå Guds frelses-plan. Video 3 ser på, hvad det, at Jesus er Messias, betyder for os her og nu, og video 4 ser på, hvad det betyder for os i fremtiden. De fire videoer kan ses hver for sig – men er naturligvis også gode at se alle fire samlet, fx i en studiegruppe, eller i et møde-fællesskab, fx fordelt på 4 møder ud over et år.

Se også