Gudstjenestens forløb

45:43     Med Peter Nord Hansen den 4. januar 2021

Teolog Peter Nord Hansen gennemgår den danske højmesse led for led. Han viser de rige forbindelser, de enkelte led har til Bibelen og til de tanker og den tro, som kristne før os har lagt i udformningen af den gudstjenesteform, vi har i dag. Videoer er god som en grundig introduktion til vores gudstjeneste for dem, der ikke er så kendt med den. Og samtidig kan vist selv den mest kirkevante person får noget genopfrisket - og måske endda lære en enkelt ny ting. Man får i hvert fald fornyet lyst til at gå i kirke.

Se også