Alle undervisningsvideoer

Den sunde balance

38:13     Med Ida Secher Rom og Margit Ahlefeldt Simonsen den 2. februar 2023

Ida Rom fortæller i samtalen med Margit Simonsen om noget, hun både kender til fra sit eget liv og fra sit arbejde: Når vi møder mennesker, der lider, har vi en tendens til enten at løbe væk og gemme os eller at trøste, hjælpe og prøve at fixe, dvs. enten at underinvolvere eller overinvolvere os.

Hvordan når vi frem til den sunde måde at involvere os på? Ida har en del at sige om dette i denne video, der kalder på at se lidt nærmere på sig selv og sine egne reaktionsmønstre.

Samtalearket med noter og spørgsmål er et velegnet redskab til at fortsætte med arbejdet efter at videoen er set.

 

Se også