Dåb og nadver

Dåben - interview med Asger Højlund

46:41     Med Asger Højlund den 17. februar 2020

I et interview kommer teolog og underviser Asger Højlund omkring mange aspekter ved dåben. Videoen er delt i syv blokke, hvor hver blok afsluttes med et spørgsmål til samtale. Dette gør den velegnet som smågruppevideo, men den selvfølgelig også ses i ét stræk og så kan man eventuelt samtale om nogle af spørgsmålene bagefter.

De syv emner er opdelt således, at de første handler om det helt grundliggende og praktiske i dåben og til sidst kommer nogle af de tankemæssige spørgsmål, vi kan have omkring dåben. Man kan således vælge at tage de første spørgsmål én aften og så se, om man vil fortsætte med resten en anden aften.

Se også