Bedømmelse af forkyndelse

39:25     Med Jens Bækgaard Dahl den 11. februar 2021

Missionær og uddannelseskonsulent Jens Bækgaard Dahl tager fat på et vigtigt emne: bedømmelsen af den forkyndelse, vi hører og ser. Hvad enten vi møder forkyndelsen til møder eller gudstjenester, eller vi finder den på nettet, er det afgørende, at vi bedømmer den ud fra de principper, vi finder i Bibelen.

Sidst i videoen taler Jens med undervisningskonsulent Sprint Korsholm om emnet.

Se også