Talen er med stor entusiasme under overskriften "Hjertestarter", der er hovedtemaet for årets bibelcamping. Der tages udgangspunkt i beretningen fra Dommerbogen, kap. 6,11-40, hvor Gideon kaldes af en engel til at frelse Israel fra midjanitterne.